เครื่องพิมพ์ฉลากยา a0005

19,795,00 บาท (18,500,00 บาท without VAT) ต่อหน่วย
+
-

 

  • > เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ฉลากยา
  • > สามารถพิมพ์สติกเกอร์ได้หลายขนาด
  • > สามารถติดตั้งได้เอง
  • > ต่อใช้งานทาง teen fuck porn USB
15,515,00 บาท ต่อหน่วย เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
9,630,00 บาท ต่อหน่วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
19,795,00 บาท ต่อหน่วย เครื่องพิมพ์ฉลากยา
fingerscan_stand
963,00 บาท ต่อหน่วย แท่นรองเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
aa
8,560,00 บาท ต่อหน่วย เครื่องอ่านบาร์โค้ด
6,420,00 บาท ต่อหน่วย ลิ้นชักเก็บเงิน

เข้าสู่ระบบสั่งซื้อตะกร้าสินค้า

ตะกร้าว่างเปล่า

ประเภทสินค้า