อิซปาล คือ บริษัท ผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการคลินิกทั่วไป คลินิกความงาม กายภาพ ศูนย์ความงาม และ ยังเป็นผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ โดยเราได้ให้บริการในรูปแบบโปรแกรมที่ติดตั้งสำหรับกิจการ และการให้บริการในรูปแบบระบบคลาวด์ 

 

คลินิกไลฟ์ (Cliniclive)

ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ออนไลน์ เพื่อช่วยการบริหารและจัดการงานคลินิก พร้อมการติดต่องานกลับคนไข้เพิ่มมากขึ้น ระบบทำงานบนระบบคลาวน์ เพื่อการทำงานทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

cliniclive.com

เวทเทล (Vettale)

ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการงานสำหรับโรงพยาบาลสัตว์ ทำงานบนระบบคลาวน์ เพื่อการทำงานทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

vettale.com

อิซปาล คลินิก

ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ เพื่อการบริหารงานสำหรับคลินิกทั่วไป คลินิกความงาม และคลินิกเฉพาะทาง

รายละเอียด

อิซปาล เวท

ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการงานสำหรับโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการการบันทึกการรักษา และการควบคุมงานภายในโรงพยาบาล

รายละเอียด
customers_izpal_clinic_1customers_izpal_vet_1customers_izpal_clinic_2customers_izpal_vet_2customers_izpal_clinic_3customers_izpal_vet_3customers_izpal_vet_4

สอบถามข้อมูลสำหรับโปรแกรม และ ข้อสงสัยได้ทันที

ข่าวสารบริษัท

บริษัทแรกของไทยที่ต่อเชื่อมระบบ VetScan Fuse ได้

บริษัท ขอขอบคุณทาง Zoetis การแสดงชื่อบริษัท ให้เป็นหนึ่งในการต่อเชื่อมระบบได้ และ เป็นบริษัทไทย บริษัทแรก และบริษัทเดียว บริษัท…

การติดตั้งและอบรมการใช้งานให้แก่ สหคลินิกเปาโล

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าเดินทางติดตั้งระบบและอบรมระบบโปรแกรมบริหารคลินิก อิซปาล คลินิกโปร (izpal ClinicPro) รุ่นเฉพาะให้แก่ สหคลินิกเปาโล สาขา…