ส่วนลด 10,000 บาทสำหรับโปรแกรม อิซปาล เวท

โปรโมชั่น พิเศษ ครบรอบ 20 ปี โปรแกรมบริหารโรงพยาบาลสัตว์ ลดทันที 10,000 บาท สำหรับติดตั้งใหม่ หรือ ซื้อโปรแกรมเพิ่ม

เงื่อนไขการให้ส่วนลด
1. ส่วนลด 10,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อซอฟต์แวร์โปรแกรม อิซปาล เวทโปร
2. ส่วนลด 5,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อซอฟต์แวร์โปรแกรม อิซปาล เวทวัน
3. ใช้ได้ 1 สิทธิต่อ 1 สาขาเท่านั้น
4. สำหรับช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 -29 กุมภาพันธ์ 2563

Izpal Team