Avatar

Posts by Izpal Team

บริษัทแรกของไทยที่ต่อเชื่อมระบบ VetScan Fuse ได้

บริษัท ขอขอบคุณทาง Zoetis การแสดงชื่อบริษัท ให้เป็นหนึ่งในการต่อเชื่อมระบบได้ และ เป็นบริษัทไทย บริษัทแรก และบริษัทเดียว บริษัท อิซปาล คอร์เรชั่น จำกัด พัฒนาระบบ การต่อเชื่อมระหว่างโปรแกรม อิซปาล เวท (izpal VetPro) และ...

Hermaz Clinic

ติดตั้งและอบรม ที่ Hermaz Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้ง และอบรมการใช้งานระบบบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก แก่ Hermaz Clinic สาขาแรก ณ ซีคอนบางแค ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและทีมงานของคลินิก ในการติดต่อและอบรม ระบบโปรแกรม อิซปาล คลินิก ในครั้งนี้...

การติดตั้งและอบรมการใช้งานให้แก่ สหคลินิกเปาโล

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าเดินทางติดตั้งระบบและอบรมระบบโปรแกรมบริหารคลินิก อิซปาล คลินิกโปร (izpal ClinicPro) รุ่นเฉพาะให้แก่ สหคลินิกเปาโล สาขา ธนาคาร ทหารไทย สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ทางคลินิกได้นำเครื่องบัตรประชาชนของบริษัท เพื่อการบันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชน พร้อมภาพถ่าย ซึ่งช่วยให้การบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องด้วยค่ะ โปรแกรม อิซปาล คลินิกโปร...

อบรมการใช้งานที่ โอเอซิส คลินิก พัทยา

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้ง และอบรมการใช้งานระบบบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิกไพร์ม (izpal ClinicPrime) ให้แก่ โอเอซิส คลินิก Oasis Clinic สาขา พัทยา โปรแกรม อิซปาล คลินิกไพร์ม (Izpal ClinicPrime)...

โรงพยาบาลสัตว์คำหลวง

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้ว่างใจในการติดตั้งระบบ โปรแกรม อิซปาล เวทโปร (izpal VetPro) ระบบบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ ให้แก่คุณหมอ และทีมงาน โรงพยาบาลสัตว์ คำหลวง ลำลูกกา พร้อมเข้าอบรมการใช้งาน โดยการอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในการใช้งานระบบ พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนระบบการทำงานและโปรแกรม เพื่อการพัฒนาต่อไปค่ะ ทั้งได้ทดสอบและแนะนำการใช้งาน...

อบรมการใช้งาน ณ ธีระธรฌ์ คลินิก

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าดูแลการใช้งานและอบรมการงาน โปรแกรม คลินิก อิซปาล คลินิก (izpal Clinic) ณ ธีระธรฌ์ คลินิก (Theerathorn Clinic) คลินิกด้านการเสริมจมูก ของประเทศไทย ทางทีม อิซปาล ดูแล การทำงานระบบโปรแกรม...

อบรมการใช้งาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แพรกษาใหม่

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม อิซปาล เวทโปร (izpal VetPro) ระบบบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ ให้แก่คุณหมอ และทีมงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกันนี้ โปรแกรมได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ในการบันทึกภาพและรูปเอกสารสำหรับการรักษา พร้อมการปรับการบันทึกแพทย์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และรองรับการขยายงานเพิ่มขึ้น ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและทีมงานของโรงพยาบาลทุกท่านในการติดตั้งอบรมในครั้งนี้ค่ะ...

เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม

เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม

บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฉบับนี้ ขอเตือนให้ท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดก่อนที่ท่านจะะเข้าผูกพันตามสัญญาโดยการเปิดใช้งานโปรแกรม เมื่อท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว หากไม่ตกลงตามสัญญา ขอให้ส่งแผ่นดิสก์พร้อมซองบรรจุที่ยังไม่ได้ปิด และสิ่งที่แนบมาด้วยทั้งหมด (รวมทั้งเอกสารและปกหรือที่ใส่เอกสารอื่นๆ) คืนไปยังสถานที่ที่ท่านได้รับสิ่งเหล่านี้มาภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับแต่วันได้รับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อท่านเปิดซองใส่แผ่นดิสก์ที่ปิดผนึกนี้ และ/หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ ถือว่าท่านยอมผูกพันในฐานะผู้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาแบับนี้ โดยผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้...

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125544000441 และบริษัทในเครือ (“อิซปาล”) คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา izpal.com และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนอธิบายวิธีการใช้งานของเรา ผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูล และตัวเลือกในการดำเนินการกับข้อมูลของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ support@izpal.com หรือเข้าไปที่หมวด...

ธนาภา คลินิกเวชกรรม

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าดูแลการใช้งาน โปรแกรม คลินิก อิซปาล คลินิก (izpal Clinic) ณ ธนาภา คลินิก สาขา เอสพานาส รัชดา ทางทีม อิซปาล ดูแล การทำงานระบบโปรแกรม ตลอดระยะเวลา...

1 2 3 12