Avatar

Posts by Izpal Team

โรงพยาบาลสัตว์คำหลวง

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้ว่างใจในการติดตั้งระบบ โปรแกรม อิซปาล เวทโปร (izpal VetPro) ระบบบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ ให้แก่คุณหมอ และทีมงาน โรงพยาบาลสัตว์ คำหลวง ลำลูกกา พร้อมเข้าอบรมการใช้งาน โดยการอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในการใช้งานระบบ พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนระบบการทำงานและโปรแกรม เพื่อการพัฒนาต่อไปค่ะ ทั้งได้ทดสอบและแนะนำการใช้งาน...

อบรมการใช้งาน ณ ธีระธรฌ์ คลินิก

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าดูแลการใช้งานและอบรมการงาน โปรแกรม คลินิก อิซปาล คลินิก (izpal Clinic) ณ ธีระธรฌ์ คลินิก (Theerathorn Clinic) คลินิกด้านการเสริมจมูก ของประเทศไทย ทางทีม อิซปาล ดูแล การทำงานระบบโปรแกรม...

อบรมการใช้งาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แพรกษาใหม่

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม อิซปาล เวทโปร (izpal VetPro) ระบบบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ ให้แก่คุณหมอ และทีมงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกันนี้ โปรแกรมได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ในการบันทึกภาพและรูปเอกสารสำหรับการรักษา พร้อมการปรับการบันทึกแพทย์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และรองรับการขยายงานเพิ่มขึ้น ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและทีมงานของโรงพยาบาลทุกท่านในการติดตั้งอบรมในครั้งนี้ค่ะ...

เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม

เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม

บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฉบับนี้ ขอเตือนให้ท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดก่อนที่ท่านจะะเข้าผูกพันตามสัญญาโดยการเปิดใช้งานโปรแกรม เมื่อท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว หากไม่ตกลงตามสัญญา ขอให้ส่งแผ่นดิสก์พร้อมซองบรรจุที่ยังไม่ได้ปิด และสิ่งที่แนบมาด้วยทั้งหมด (รวมทั้งเอกสารและปกหรือที่ใส่เอกสารอื่นๆ) คืนไปยังสถานที่ที่ท่านได้รับสิ่งเหล่านี้มาภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับแต่วันได้รับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อท่านเปิดซองใส่แผ่นดิสก์ที่ปิดผนึกนี้ และ/หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ ถือว่าท่านยอมผูกพันในฐานะผู้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาแบับนี้ โดยผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้...

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125544000441 และบริษัทในเครือ (“อิซปาล”) คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา izpal.com และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนอธิบายวิธีการใช้งานของเรา ผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูล และตัวเลือกในการดำเนินการกับข้อมูลของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ support@izpal.com หรือเข้าไปที่หมวด...

ธนาภา คลินิกเวชกรรม

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าดูแลการใช้งาน โปรแกรม คลินิก อิซปาล คลินิก (izpal Clinic) ณ ธนาภา คลินิก สาขา เอสพานาส รัชดา ทางทีม อิซปาล ดูแล การทำงานระบบโปรแกรม ตลอดระยะเวลา...

5 แนวทางป้องกันทุจริตก่อนกิจการแย่!!!

ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมในทุกธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไว้ใจในทีมงานและพนักงานทุกคน แต่ด้วยการที่ต้องดูแลพนักงานหลากหลาย ปัญหาการทุจริตอาจเกิดขึ้นได้ (หรือเกิดขึ้นแล้วแต่เจ้าของกิจการไม่รู้) วันนี้ทางทีม อิซปาล จึงขออนุญาต5 ข้อแนะนำค่ะ 1.หนั่นสังเกตุพฤติกรรมของพนักงาน พนักงานที่ทุจริตหลายคนทำด้วยด้วยสาเหตุปัญหาส่วนตัว เช่น มีภาระหนี้สิน ติดการพนัน หรือแม้แต่ติดยาเสพติด หากเราไม่มั่นสังเกตุพฤติกรรม การพูดคุยเปลี่ยนไป การแต่งตัว ของใช้และเครื่องประดับเพิ่มขึ้น ก็อาจทำให้เราป้องกันปัญหาได้ช้าเกินไป เราต้องพูดคุยติดตามงานและสังเกตุอย่างสม่ำเสมอ...

ส่วนลด 10,000 บาทสำหรับโปรแกรม อิซปาล เวท

โปรโมชั่น พิเศษ ครบรอบ 20 ปี โปรแกรมบริหารโรงพยาบาลสัตว์ ลดทันที 10,000 บาท สำหรับติดตั้งใหม่ หรือ ซื้อโปรแกรมเพิ่ม เงื่อนไขการให้ส่วนลด 1. ส่วนลด 10,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อซอฟต์แวร์โปรแกรม อิซปาล เวทโปร...

ร่วมฉลองครบ 20 ปี

ปี 2563 หรือปี 2020 นี้บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์พอดีค่ะ ทีมงาน อิซปาล ทุกคนต้องขอขอบคุณ คุณหมอ ทีมงาน ของคลินิก และโรงพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน...

Revize Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบบริหารคลินิก อิซปาล คลินิก ไพร์ม (izpal ClinicPrime) ณ รีไวซ์ คลินิก (Revize Clinic) จังหวัดระยอง โปรแกรม อิซปาล คลินิก ไพร์ม (Izpal ClinicPrime)...

1 2 3 11