มาตรฐาน ISO/IEC 29110

หนึ่งก้าวสำคัญของ ทีมงาน อิซปาล โดยทางบริษัทได้รับประกาศนียบัตร รับรอง ISO/IEC 29110-4-1 : 2018 สำหรับระบบการบริหารงานโครงการและการดำเนินงานด้านการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ โครงการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สภาอุตสาหกรรม และ ดีปา เพื่อเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ทีมงานขอมุ่งมั่นในการพัฒนางานของตนเองและการทำงานต่อไป ❤️???❤️ #iso #iso29110 #อิซปาล...

ข่าวสารบริษัท

โรงพยาบาลสัตว์คำหลวง

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้ว่างใจในการติดตั้งระบบ โปรแกรม อิซปาล เวทโปร (izpal VetPro) ระบบบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ ให้แก่คุณหมอ และทีมงาน โรงพยาบาลสัตว์ คำหลวง ลำลูกกา พร้อมเข้าอบรมการใช้งาน โดยการอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในการใช้งานระบบ พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนระบบการทำงานและโปรแกรม เพื่อการพัฒนาต่อไปค่ะ ทั้งได้ทดสอบและแนะนำการใช้งาน...

อบรมการใช้งาน ณ ธีระธรฌ์ คลินิก

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าดูแลการใช้งานและอบรมการงาน โปรแกรม คลินิก อิซปาล คลินิก (izpal Clinic) ณ ธีระธรฌ์ คลินิก (Theerathorn Clinic) คลินิกด้านการเสริมจมูก ของประเทศไทย ทางทีม อิซปาล ดูแล การทำงานระบบโปรแกรม...

อบรมการใช้งาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แพรกษาใหม่

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม อิซปาล เวทโปร (izpal VetPro) ระบบบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ ให้แก่คุณหมอ และทีมงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกันนี้ โปรแกรมได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ในการบันทึกภาพและรูปเอกสารสำหรับการรักษา พร้อมการปรับการบันทึกแพทย์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และรองรับการขยายงานเพิ่มขึ้น ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและทีมงานของโรงพยาบาลทุกท่านในการติดตั้งอบรมในครั้งนี้ค่ะ...

ธนาภา คลินิกเวชกรรม

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าดูแลการใช้งาน โปรแกรม คลินิก อิซปาล คลินิก (izpal Clinic) ณ ธนาภา คลินิก สาขา เอสพานาส รัชดา ทางทีม อิซปาล ดูแล การทำงานระบบโปรแกรม ตลอดระยะเวลา...