มาตรฐาน ISO/IEC 29110

หนึ่งก้าวสำคัญของ ทีมงาน อิซปาล โดยทางบริษัทได้รับประกาศนียบัตร รับรอง ISO/IEC 29110-4-1 : 2018 สำหรับระบบการบริหารงานโครงการและการดำเนินงานด้านการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ โครงการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สภาอุตสาหกรรม และ ดีปา เพื่อเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ทีมงานขอมุ่งมั่นในการพัฒนางานของตนเองและการทำงานต่อไป ❤️???❤️ #iso #iso29110 #อิซปาล...

ข่าวสารบริษัท

อบรมการใช้งานที่ โอเอซิส คลินิก พัทยา

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้ง และอบรมการใช้งานระบบบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิกไพร์ม (izpal ClinicPrime) ให้แก่ โอเอซิส คลินิก Oasis Clinic สาขา พัทยา โปรแกรม อิซปาล คลินิกไพร์ม (Izpal ClinicPrime)...

โรงพยาบาลสัตว์คำหลวง

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้ว่างใจในการติดตั้งระบบ โปรแกรม อิซปาล เวทโปร (izpal VetPro) ระบบบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ ให้แก่คุณหมอ และทีมงาน โรงพยาบาลสัตว์ คำหลวง ลำลูกกา พร้อมเข้าอบรมการใช้งาน โดยการอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในการใช้งานระบบ พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนระบบการทำงานและโปรแกรม เพื่อการพัฒนาต่อไปค่ะ ทั้งได้ทดสอบและแนะนำการใช้งาน...

อบรมการใช้งาน ณ ธีระธรฌ์ คลินิก

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าดูแลการใช้งานและอบรมการงาน โปรแกรม คลินิก อิซปาล คลินิก (izpal Clinic) ณ ธีระธรฌ์ คลินิก (Theerathorn Clinic) คลินิกด้านการเสริมจมูก ของประเทศไทย ทางทีม อิซปาล ดูแล การทำงานระบบโปรแกรม...

อบรมการใช้งาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แพรกษาใหม่

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม อิซปาล เวทโปร (izpal VetPro) ระบบบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ ให้แก่คุณหมอ และทีมงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกันนี้ โปรแกรมได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ในการบันทึกภาพและรูปเอกสารสำหรับการรักษา พร้อมการปรับการบันทึกแพทย์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และรองรับการขยายงานเพิ่มขึ้น ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและทีมงานของโรงพยาบาลทุกท่านในการติดตั้งอบรมในครั้งนี้ค่ะ...