มาตรฐาน ISO/IEC 29110

หนึ่งก้าวสำคัญของ ทีมงาน อิซปาล โดยทางบริษัทได้รับประกาศนียบัตร รับรอง ISO/IEC 29110-4-1 : 2018 สำหรับระบบการบริหารงานโครงการและการดำเนินงานด้านการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ โครงการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สภาอุตสาหกรรม และ ดีปา เพื่อเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ทีมงานขอมุ่งมั่นในการพัฒนางานของตนเองและการทำงานต่อไป ❤️???❤️ #iso #iso29110 #อิซปาล...

ข่าวสารบริษัท

บริษัทแรกของไทยที่ต่อเชื่อมระบบ VetScan Fuse ได้

บริษัท ขอขอบคุณทาง Zoetis การแสดงชื่อบริษัท ให้เป็นหนึ่งในการต่อเชื่อมระบบได้ และ เป็นบริษัทไทย บริษัทแรก และบริษัทเดียว บริษัท อิซปาล คอร์เรชั่น จำกัด พัฒนาระบบ การต่อเชื่อมระหว่างโปรแกรม อิซปาล เวท (izpal VetPro) และ...

Hermaz Clinic

ติดตั้งและอบรม ที่ Hermaz Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้ง และอบรมการใช้งานระบบบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก แก่ Hermaz Clinic สาขาแรก ณ ซีคอนบางแค ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและทีมงานของคลินิก ในการติดต่อและอบรม ระบบโปรแกรม อิซปาล คลินิก ในครั้งนี้...

การติดตั้งและอบรมการใช้งานให้แก่ สหคลินิกเปาโล

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าเดินทางติดตั้งระบบและอบรมระบบโปรแกรมบริหารคลินิก อิซปาล คลินิกโปร (izpal ClinicPro) รุ่นเฉพาะให้แก่ สหคลินิกเปาโล สาขา ธนาคาร ทหารไทย สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ทางคลินิกได้นำเครื่องบัตรประชาชนของบริษัท เพื่อการบันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชน พร้อมภาพถ่าย ซึ่งช่วยให้การบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องด้วยค่ะ โปรแกรม อิซปาล คลินิกโปร...

อบรมการใช้งานที่ โอเอซิส คลินิก พัทยา

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้ง และอบรมการใช้งานระบบบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิกไพร์ม (izpal ClinicPrime) ให้แก่ โอเอซิส คลินิก Oasis Clinic สาขา พัทยา โปรแกรม อิซปาล คลินิกไพร์ม (Izpal ClinicPrime)...