Blog

3 ลด 2 เพิ่ม ในการบันทึกข้อมูลดนไข้ด้วยบัตรประชาชน

3 ลด 2 เพิ่ม ในการบันทึกข้อมูลดนไข้ด้วยบัตรประชาชน

ในปัจจุบัน รูปแบบบัตรประชาชนของเราเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดที่มีการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นอยู่ในบัตร และการนำประชาชนมาใช้ในการบันทึกข้อมูลสำหรับคลินิกจึงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์มาก ดังนี้ ลดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องบัตร โดยข้อมูลคนไข้ในส่วนที่อยู่ในบัตรประชาชน มีทั้งชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเกิด เพศ และ ที่อยู่ ซึ่งโดยปกติการพิมพ์ข้อมูลคนไข้ 1 คนโดยอัตราเฉลีย 50 คำ ต่อนาที ก็จะใช้เวลาประมาณ...

ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ทำใบขับขึ่

ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ทำใบขับขึ่

เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม นี้เป็นต้นไป ในการทำใบขับขี่ ผู้ที่ทำต้องมีใบรองแพทย์ในรูปแบบตามมาตรฐานของแพทยสภา และในส่วนของการให้ใบรับรองแพทย์ คลินิกบางแห่งอาจใช้รูปแบบนี้เป็นมาตรฐานต่อไปนะคะ โดยรูปแบบใบรองรับแพทย์ตามมาตรฐานของแพทยสภา ต้องมีรูปแบบดังนีคะ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ส่วนที่เป็นของคนไข้ – โดยคนไข้ต้องรับรองในส่วนของโรคประจำตัว อุบัติเหตุ ผ่าตัด การรับการรักษาในโรงพยาบาล และประวัติอื่นที่สำคัญ ที่คนไข้ต้องระบุ...

การสร้างและลงทะเบียน Line Notify

การสร้างและลงทะเบียน Line Notify

การเริ่มใช้งานระบบ Line Notify เพื่อการส่งข้อมูลในส่วนของโปรแกรม มายังมือถือของผู้ใช้ จำเป็นต้องมีการตั้งค่าระบบเพื่อการต่อเชื่อมระหว่างโปรแกรม และ ระบบ Line Notify โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะใช้งาน ส่งการแจ้งเตือน ท่านต้องเพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อนก่อน โดยสแกน QR Code...

การแก้ไขฐานข้อมูลเมื่อขึ้น Suspect

การแก้ไขฐานข้อมูลเมื่อขึ้น Suspect

เมื่อมีการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเวลานาย หรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ หรือมีอาการไฟตก ระบบฐานข้อมูลอาจป้องกันตัวเองไม่ใหเส่ียงข้อมูลไปเป็นจำนวนมาก โดยการขึ้นสถานะป็น suspect สามารแก้ไขโดยการ กำหนดคำสั่งในหน้าโปรแกรมฐานข้อมูล ของ MS SQL Server Management Studio ด้วยคำสั่งดั่งนี้ ========================================================================= EXEC sp_resetstatus databasename; ALTER...

โปรแกรม อิซปาล เวท ต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านผลแล็บ Idexx

โปรแกรม อิซปาล เวท ต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านผลแล็บ Idexx

โปรแกรม อิซปาล เวท สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านผลแล็บ Idexx ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้โรงพยาบาลสัตว์ที่อุปกรณ์อ่านผลแล็บสามารถส่งแล็บจากโปรแกรม อิซปาล เวท ไปยังเครื่อง Idexx ในแผนกแล็บ เครื่องอ่านค่าผลแล็บได้เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่แล็บก็สามารถยืนยันและส่งผลแล็บมายัง โปรแกรม อิซปาล เวท พร้อม ผลแล็บในรูปแบบ PDF...

feature_vat

รูปแบบการตั้งราคาที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับเรากิจการและทุกคนที่สำคัญที่สุดคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added Tax หรือ VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่กิจการเป็นตัวแทนสรรพากรในการเก็บภาษีและนำส่งให้แก่สรรพากร ภายในเดือนถัดไป หรือบ้างท่านเรียกว่า ภาษีทางอ้อม กิจการที่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องคิดคำนวณภาษีที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ซื้อ ซึ่งในปัจจุบันกิจการจะเรียกเก็บภาษี 7 % จากยอดสินค้าและบริการ เช่น...

feature_sms

ระบบส่งข้อความ sms ยังสำคัญอยู่ไหม

ในปัจจุบัน ทุกคนใช้งานโทรศัพท์เคลือนที่ในการทำงาน ติดต่อ และความบันเทิง โดยเฉพาะการใช้งานใน social network ในรูปแบบของ Facebook Line Instagram Twitter หรือ อื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ธุรกิจต่างๆ ยังให้ความสำคัญกับระบบงานด้านนี้เป็นจำนวนมาก ระบบการส่งข้อความแบบ sms จึงลดบทบาทลง...

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

บทความ สำหรับเว็บไซต์ของ อิซปาล เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยี และ ประเด็นอื่นที่น่าสนใจ สำหรับระบบงานโปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ ร้านขายยา และ ร้านเสริมความงาม ฝากติดตามด้วยนะครับ