มาตรฐาน ISO/IEC 29110

หนึ่งก้าวสำคัญของ ทีมงาน อิซปาล โดยทางบริษัทได้รับประกาศนียบัตร รับรอง ISO/IEC 29110-4-1 : 2018 สำหรับระบบการบริหารงานโครงการและการดำเนินงานด้านการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ โครงการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สภาอุตสาหกรรม และ ดีปา เพื่อเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ทีมงานขอมุ่งมั่นในการพัฒนางานของตนเองและการทำงานต่อไป ❤️🙏🙏🙏❤️ #iso #iso29110 #อิซปาล...

ข่าวสารบริษัท

โรงพยาบาลสัตว์บ้านใหม่

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าติดตั้งและแนะนำระบบโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ อิซปาล เวท โปร (izpal VetPro) ณ โรงพยาบาลสัตว์บ้าน จังหวัดปทุมธานี ระบบอิซปาล เวทโปร ช่วยการบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยง เจ้าของและลูกค้า บันทึกการรักษา การสั่งรายการสินค้าและยา การพิมพ์ฉลากยา บันทึกการนัดหมายและส่งแจ้งเตือนผ่าน sms...

Eleven i Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้งและอบรมระบบโปรแกรมบริหารคลินิก อิซปาล คลินิกไพร์ม (izpal ClinicPrime) ให้แก่ ELEVEN i Clinic คลินิกด้านความงามและผิวพรรณ ในย่านทองหล่อ โปรแกรม อิซปาล คลินิกไพร์ม (Izpal ClinicPrime) ช่วยการบันทึกข้อมูลคนไข้ ข้อมูลคอร์ส...

Genesis Klinik

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าพบและดูแลการใช้งานโปรแกรมบริหารคลินิก อิซปาล คลินิก(izpal Clinic) สำหรับ เจเนซิส คลินิก (GENESIS KLINIK) ศูนย์ดูแลความงามและผิวพรรณ ณ ตึก ลิเบอร์ตี้ ถนนสีลม โปรแกรม อิซปาล คลินิก(Izpal Clinic)...

วันสัตวแพทย์ไทย

เนื่องในวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสัตวแพทย์ไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงความสำคัญในสาขาวิชาชีพ สัตวแพทย์ของไทยที่ให้บริการและดูแลสัตว์ในประเทศไทย โดย พล.ต. ม.จ.ทองฑีฆายุ ทองใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นพระบิดาของวิชาสัตวแพทย์สมัยใหม่ เป็นผู้ใช้คำว่า สัตวแพทย์ ในไทยเป็นท่านแรก ทีมงาน อิซปาล ขอให้สัตวแพทย์ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในสานงานสัตวแพทย์ และสายงานอื่น ตลอดไป...