มาตรฐาน ISO/IEC 29110

หนึ่งก้าวสำคัญของ ทีมงาน อิซปาล โดยทางบริษัทได้รับประกาศนียบัตร รับรอง ISO/IEC 29110-4-1 : 2018 สำหรับระบบการบริหารงานโครงการและการดำเนินงานด้านการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ โครงการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สภาอุตสาหกรรม และ ดีปา เพื่อเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ทีมงานขอมุ่งมั่นในการพัฒนางานของตนเองและการทำงานต่อไป ❤️🙏🙏🙏❤️ #iso #iso29110 #อิซปาล...

ข่าวสารบริษัท

Mabel Beauty Center and Spa

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการติดตั้งระบบบริหารงานคลินิก เพื่อการดูแลคนไข้และลูกค้า สำหรับ Mabel Beauty Center and Spa ณ เมืองเวียนจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและทีมงานของคลินิก ตลอดในการให้ทางทีมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานคลินิกในครั้งนี้ นะคะ ❤️🙏🙏🙏❤️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลสัตว์บางมดสัตวแพทย์

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าติดตั้งและอัพเกรดระบบโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ อิซปาล เวท โปร (izpal VetPro) ณ โรงพยาบาลสัตว์บางมดสัตวแพทย์ การติดตั้งระบบครั้งนี้ เป็นการอัพเกรดจากเวอร์ชั่นเดิม เป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ จากการเริ่มต้นใช้งานระบบตั้งแต่ ตุลาคม 2555 ❤️😮 ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและทีมงานของโรงพยาบาลทุกท่านในการติดตั้งระบบและอบรมในครั้งนี้...

งานสัมมนา International Small Animal Neurology

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าร่วมงาน International Small Animal Neurology Seminar เพื่อนำเสนอระบบการทำงานของโปรแกรมซอฟแวร์สำหรับการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ อิซปาล เวท (Izpal Vet) ระหว่างวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2562

Rainaparie Clinic

Rainaparie Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าติดตั้งและอบรมระบบโปรแกรมบริหารคลินิก อิซปาล คลินิก (izpal Clinic) ให้แก่ Rainaparie Clinic คลินิกดูแลความงามในซอยสุขุมวิท 31 ที่ดูแลกันมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โปรแกรม อิซปาล คลินิก (Izpal Clinic)...