3 ลด 2 เพิ่ม ในการบันทึกข้อมูลดนไข้ด้วยบัตรประชาชน

บันทึกบัตรประชาชน

ในปัจจุบัน รูปแบบบัตรประชาชนของเราเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดที่มีการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นอยู่ในบัตร และการนำประชาชนมาใช้ในการบันทึกข้อมูลสำหรับคลินิกจึงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์มาก ดังนี้

  1. ลดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องบัตร โดยข้อมูลคนไข้ในส่วนที่อยู่ในบัตรประชาชน มีทั้งชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเกิด เพศ และ ที่อยู่ ซึ่งโดยปกติการพิมพ์ข้อมูลคนไข้ 1 คนโดยอัตราเฉลีย 50 คำ ต่อนาที ก็จะใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีต่อคน หากใน 1 วัน คลินิก ต้องรองรับคนไข้ 80 คน ต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ที่ต้องสูญเสียในการพิมพ์ข้อมูลนี้
  2. ลดความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อมูลคนไข้ เนื่องจากปัจจุบัน คนไทย เรามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในเป็นตามวันเดือนปี เกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล เพิ่มมากขึ้น และโดยปกติชื่อและนามสกุลนี้จะใช้คำตัวสะกดที่ยาก ดังนี้นการพิมพ์ของเจ้าหน้าที่ต้องจะลำบาก และ อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย
  3. ลดความครบถ้วนในข้อมูลคนไข้ เนื่องจากการต้องดูแลคนไข้จำนวนมากและต้องใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ จนในบ้างครั้งการบันทึกข้อมูลบ้างอย่าง ก็อาจต้องตกหล่นไปได้บ้าง ดังนั้นการบันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชนจริงได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
  4. เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่ได้คือ วันเกิด เพศ และ ที่อยู่ จึงทำให้ข้อมูลที่ได้จากคนไข้สามารถต่อยอดเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนของกายภาพ และ ภูมิภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนการวางแผนสำหรับคลินิกได้
  5. เพิ่มการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพราะการบันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชนจะได้ข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน ดังนั้นหากคนไข้ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุลในอนาคต หากมีการบันทึกจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน ก็จะสามารถตรวจสอบความเป็นตัวตน และข้อมูลได้ระบบก็จะเป็นข้อมูลของคนไข้ดังกล่าวจริง

หากทราบถึงข้อดีของการเครื่องอ่านบัตรประชาชน ในการบันทึกข้อมูลดัวกล่าวข้างต้น แล้ว มาร่วมและช่วยกันใช้งานกันเยอะๆ นะคะ

Izpal Team