ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ทำใบขับขึ่

ใบรับรองแพทย์

เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม นี้เป็นต้นไป ในการทำใบขับขี่ ผู้ที่ทำต้องมีใบรองแพทย์ในรูปแบบตามมาตรฐานของแพทยสภา และในส่วนของการให้ใบรับรองแพทย์ คลินิกบางแห่งอาจใช้รูปแบบนี้เป็นมาตรฐานต่อไปนะคะ โดยรูปแบบใบรองรับแพทย์ตามมาตรฐานของแพทยสภา ต้องมีรูปแบบดังนีคะ

ใบรับรองแพทย์ตามแพทยสภา

ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ

  1. ส่วนที่เป็นของคนไข้ – โดยคนไข้ต้องรับรองในส่วนของโรคประจำตัว อุบัติเหตุ ผ่าตัด การรับการรักษาในโรงพยาบาล และประวัติอื่นที่สำคัญ ที่คนไข้ต้องระบุ
  2. ส่วนที่เป็นของแพทย์ – เป็นการตรวจรับรองสภาพร่างกายทั่วไป โรคเรื้อน วัณโรค โรคเท้าช้าง และอื่นๆ ที่คุณหมอพิจารณาว่ามีความสำคัญ

 

Izpal Team