5 แนวทางป้องกันทุจริตก่อนกิจการแย่!!!

ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมในทุกธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไว้ใจในทีมงานและพนักงานทุกคน แต่ด้วยการที่ต้องดูแลพนักงานหลากหลาย ปัญหาการทุจริตอาจเกิดขึ้นได้ (หรือเกิดขึ้นแล้วแต่เจ้าของกิจการไม่รู้)

วันนี้ทางทีม อิซปาล จึงขออนุญาต5 ข้อแนะนำค่ะ

1.หนั่นสังเกตุพฤติกรรมของพนักงาน
พนักงานที่ทุจริตหลายคนทำด้วยด้วยสาเหตุปัญหาส่วนตัว เช่น มีภาระหนี้สิน ติดการพนัน หรือแม้แต่ติดยาเสพติด หากเราไม่มั่นสังเกตุพฤติกรรม การพูดคุยเปลี่ยนไป การแต่งตัว ของใช้และเครื่องประดับเพิ่มขึ้น ก็อาจทำให้เราป้องกันปัญหาได้ช้าเกินไป เราต้องพูดคุยติดตามงานและสังเกตุอย่างสม่ำเสมอ

2.กำหนดหน้าที่การรับเงินให้ชัดเจน
ในหลายกิจการอาจจะเน้นการช่วยเหลือกัน แต่สิ่งที่สำคัญ ที่เราต้องแยกชัดเจนคือการรับเงินจากลูกค้า หลายกรณีเราพบว่า ยอดเงินรับไม่ถูกต้อง แต่พนักงานทุกคน บอกว่า รับครบ นับครบ ทอนครบ ดังนั้น โรงพยาบาลควรมีการกำหนด ช่วงเวลาของผู้รับผิดชอบในการรับเงินให้ชัดเจน

3.ตรวจนับสต๊อกและรายการของอย่างสม่ำเสมอ
การไม่ได้ตรวจนับสต๊อกหรือของ จะทำให้กิจการไม่ทราบว่ารายการยา และ สินค้าของเราขาดตกบกพร่อง หรือมีการทุจริตอย่างไรบ้าง เพราะหากพนักงานบ้างคนรู้ว่าเราไม่ค่อยตรวจนับสต๊อก ก็สามารถเอาของเราออกไป และแจ้งว่าหายเสมอ หากเรามีการนับสต๊อกอย่างสม่ำเสมอก็สามารถช่วยได้โดย อาจจะไม่ต้องนับแต่ละครั้งทุกชิ้น แต่เป็นการกำหนด 2 ชุด โดยชุดแรก กำหนดยาและสินค้าที่ต้องนับทุกครั้ง และ ชุดที่สอง รายการซุ่มเลือกมาโดย แต่ของให้สุ่มครบในรอบ 1 ปี

4.ให้ใบเสร็จลูกค้าหรือแสดงยอดรับเงินให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง
หลายครั้งที่พนักงานไม่ให้ใบเสร็จลูกค้า และรับเงินจากยอดที่พนักงานแจ้งเท่านั้น ซึ่งทำให้พนักงานบางคนสามารถยักยอกเงินได้ง่ายดาย ซึ่งลูกค้าหลายคนก็ไม่ต้องการใบเสร็จด้วย ทำให้การยักยอกแบบนี้ง่ายขึ้น โรงพยาบาลอาจนำเครื่องแสดงยอดให้ลูกค้าเห็นมาใช้ (กรณีมีระบบโปรแกรมใช้งาน) ก็จะสามารถช่วยกิจการได้ และลูกค้าก็มั่นใจในค่ารักษาพยาบาลว่าเป็นมาตราฐาน ยิ่งขึ้น

5.นำระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีการกำหนดสิทธิที่ดีมาช่วย
หากกิจการไม่มีระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ไม่มีระบบการป้องกันที่ดี ก็อาจทำให้พนักงานทุจริตได้ง่ายขึ้น เช่นการลบรายการค่าใช้ได้อิสระ การรับเงินโดยไม่ต้องปิดยอดได้ หากโรงพยาบาลเลือกใช้ระบบที่ดีและช่วยการป้องกันทุจริตได้ก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลการรักษาสัตว์ป่วย การดูแลลูกค้า และการดูแลผลการดำเนินงาน สิ่งสำคัญที่เราไม่ควรละเลยคือการควบคุมการทุจริตด้วยนะคะ

เติมน้ำลงถังเท่าไรก็ไม่พอ หากถังน้ำเรายังรั่วตลอดเวลา 

Izpal Team