ทำความรู้จักระบบ PACS กันนะคะ

ระบบ PACS ย่อมาจากคำว่า Picture Archiving and Communication System คือระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) หรือภาพถ่ายทางรังสี โดยมีการรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอล รวมถึงการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ถ่ายภาพสูงระบบคอมพิวเตอร์ และ จากระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระหว่างเครือข่ายด้วยมาตรฐาน DICOM

ข้อดีของการนำระบบ PACS มาใช้

  • ลดระยะเวลาในการตรวจรักษาเนื่องจากเครื่องถ่ายเอกซเรย์เป็นรูปแบบดิจิตอล จึงไม่ได้มีขั้นตอนการล้างฟิล์ม
  • เนื่องจากระบบมีการบันทึกในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ดังนั้นการเข้าถึงรูปถ่ายจึงเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับกรณีที่แพทย์ต้องการดูภาพในอดีต
  • ลดการสูญเสียแผ่นฟิล์ม กรณีทีต้องมีการถ่ายซ้ำ
  • ลดค่าใช้จ่ายในส่วนวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาล้างฟิล์ม เป็นต้น
  • ลดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการดูแลแผ่นฟิล์มเดิม และสามารถนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นได้
  • ลดปัญหาเรื่องคุณภาพของภาพเมื่อเวลาผ่านไป โดยแพทย์สามารถเลิอกดูภาพด้วยความคมชัดเหมือนเดิม

รูปแบบการบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล

รูปแบบในการถ่ายและบันทึกแบบดิจิตอล ในปัจจุบัน สามารถแยกได้ 2 รูปแบบ คือ

  • Computed Radiograph (CR system) เป็นขึ้นตอนการถ่ายภาพเอกซเรย์จากเครื่องถ่ายทั่วไปแต่ใช้แผ่นรับภาพ (Imaging plate) แทนแผ่นฟิล์ม และนำเข้าสู่ระบบเก็บข้อมูลของเครื่อง และส่งข้อมูลเข้าสู่เครื่อง PACS ต่อไป ซึ่งช่วยให้เราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องถ่ายแบบเดิมที่ยังใช้งานได้อยู่
  • Digital Radiograph (DR system) เป็นขั้นตอนการถ่ายภาพเอกซเรย์ที่เป็นแบบดิจิตอลอย่างแท้จริง คืออุปกรณ์การถ่ายเอกซเรย์ จะต่อเชื่อมเข้าสู่เครื่องจัดเก็บข้อมูลภาพ และส่งข้อมูลเข้าสู่เครื่อง PACS ต่อไป

รูปแบบการต่อเชื่อมระหว่างระบบการทำงานของโรงพยาบาลและระบบ PACS

xray_flow

Izpal Team