ระบบส่งข้อความ sms ยังสำคัญอยู่ไหม

feature_sms

ในปัจจุบัน ทุกคนใช้งานโทรศัพท์เคลือนที่ในการทำงาน ติดต่อ และความบันเทิง โดยเฉพาะการใช้งานใน social network ในรูปแบบของ Facebook Line Instagram Twitter หรือ อื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ธุรกิจต่างๆ ยังให้ความสำคัญกับระบบงานด้านนี้เป็นจำนวนมาก ระบบการส่งข้อความแบบ sms ยังมีความสำคัญ

การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้า กับ กิจการก็ควรให้ความสำคัญกับระบบส่งข้อความ sms  เพราะ

  • ระบบ sms มีความเสถียรและแน่นอน เพราะเป็นระบบที่มีการใช้งานมานานและค่อนข้างรับประกันการส่งถือผู้รับได้แน่นอน
  • ระบบ sms มีค่าใช้จ่ายในการส่ง ดังนั้น ผู้กิจการจึงใช้งานระบบ sms ด้วยความจำเป็นและเพื่อการติดต่อที่สำคัญเท่านั้น ในด้านลูกค้า ก็จะพบปัญหาระบบ spam น้อยกว่าระบบการสือสารอื่นๆ โดยเฉพาะ email
  • ระบบ sms เข้าถึงลูกค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น Friend หรือ Followers ทำให้กิจการสามารถสือสารได้โดยตรงกรณีที่จำเป็นหรือการแจ้งข่าวสาร
  • ระบบ sms ตรงประเด็น เพราะการส่งข้อความภาษาอังกฤษใช้ได้ 140 คำ และ ภาษาไทย 70 คำ ทำให้ส่งสารต้องชัดเจนที่สุดผู้รับไม่ได้อ่านยืดยาว

ดังนั้นหากกิจการที่ต้องการ ส่งข้อความที่จำเป็นให้แก่ลูกค้า การส่งด้วย sms ก็ยังมีความสำคัญอยู่ ทั้งยังเป็นทางเลือกกรณีในการโทรติดต่อแล้วลูกค้าไม่สะดวกรับสายด้วย

 

ทีมงานบริษัท อิซปาล

Izpal Team