ร่วมงานกับบริษัท

เราเปิดรับสมัครทีมงานเพื่อการพัฒนาและดูแลลูกค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โปรแกรมเมอร์ Programmer

ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 24-28  รักการทำงานด้านการเขียนโปรแกรม สามารถเขียนโปรแกรมทั้งในส่วนของภาษา VB.NET หรือ C# หรือ PHP หรือ JS มีความรับผิดชอบในการทำงาน ชอบการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีอัทธยาศัยดี ชอบหาความรู้ใหม่ๆ และงานที่แตกต่าง

 

ดูแลลูกค้าด้านโปรแกรม Customer IT Support

ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23-26 มีความชอบทางเทคโนโลยีและสามารถพูดคุยกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีอัทธยาศัยดี รักการทำงานกับผู้อื่น รักการช่วยเหลือและชอบแนะนำการทำงานกับบุคคลอื่นได้ดี สามารถทำงานในวันหยุดได้บ้างวัน เดินทางไปต่างจังหวัดได้ 

กรอกข้อมูลและรายละเอียดไดัดังนี้ 

Fields marked with an * are required

ตำแหน่งที่สนใจสมัคร

รายละเอียดส่วนตัว