• ร่วมงานกับบริษัท

 • เราเปิดรับสมัครทีมงานเพื่อการพัฒนาและดูแลลูกค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โปรแกรมเมอร์ Programmer

  ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 24-28  รักการทำงานด้านการเขียนโปรแกรม สามารถเขียนโปรแกรมทั้งในส่วนของภาษา VB.NET หรือ C# หรือ PHP หรือ JS มีความรับผิดชอบในการทำงาน ชอบการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีอัทธยาศัยดี ชอบหาความรู้ใหม่ๆ และงานที่แตกต่าง

   

  ดูแลลูกค้าด้านโปรแกรม Customer IT Support

  ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23-26 มีความชอบทางเทคโนโลยีและสามารถพูดคุยกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีอัทธยาศัยดี รักการทำงานกับผู้อื่น รักการช่วยเหลือและชอบแนะนำการทำงานกับบุคคลอื่นได้ดี สามารถทำงานในวันหยุดได้บ้างวัน เดินทางไปต่างจังหวัดได้ 

 • กรอกข้อมูลและรายละเอียดไดัดังนี้ 

  Fields marked with an * are required

  ตำแหน่งที่สนใจสมัคร

  รายละเอียดส่วนตัว