บริษัทแรกของไทยที่ต่อเชื่อมระบบ VetScan Fuse ได้

บริษัท ขอขอบคุณทาง Zoetis การแสดงชื่อบริษัท ให้เป็นหนึ่งในการต่อเชื่อมระบบได้ และ เป็นบริษัทไทย บริษัทแรก และบริษัทเดียว 🇹🇭 ☝🏻
บริษัท อิซปาล คอร์เรชั่น จำกัด พัฒนาระบบ การต่อเชื่อมระหว่างโปรแกรม อิซปาล เวท (izpal VetPro) และ VetScan Fuse เพื่อการรับส่งข้อมูลการตรวจและผลเลือด จากเครื่องตรวจ VetScan และ อุปกรณ์ อื่นๆ ในอนาคต
Izpal Team