• โปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารคลินิก อิซปาล คลินิก izpal Clinic - Clinic Management Systemโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก izpal Clinic - Clinic Management Systemizpal_clinic_header2
 • โปรแกรมซอฟต์แวร์ อิซปาล คลินิก

  ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกครบวงจร เพื่อการดูแลคนไข้ จัดการระบบสต๊อกยา บันทึกค่าตอบแทนพนักงาน และรายงานสำหรับผู้บริหาร

 • การใช้งานโปรแกรม อิซปาล คลินิก

  การทำงานของระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ อิซปาล คลินิก เพื่อการดูแตตั้งแต่การบันทึกข้อมูลคนไข้ การค้นหาคนไข้ การบันทึกอาการเบื้องต้นและการรักษา การบันทึกค่าใช้จ่ายในการรักษาและการบันทึกรับชำระจากคนไข้

 • feature_order

  ช่วยบันทึกข้อมูลการรักษาครบถ้วน
  โปรแกรม อิซปาล คลินิก ช่วยในการบันทึกและแสดงข้อมูลคนไข้ พร้อมที่อยู่เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และบันทึกรายการรักษา รายการยาให้แก่คนไข้ และตัดยอดสต๊อกสินค้าทันที ทำให้ข้อมูลยาเป็นปัจจุบันลดปัญหาการตัดสต๊อกซำ้ซ้อน

 •  

  ตรวจสอบคอร์สอย่างแม่นยำ
  แสดงข้อมูลคอร์สที่คนไข้รับบริการในรูปแบบตาราง พร้อมแสดงจำนวนครั้งที่คงเหลือ

  ระบบยังสามารถตั้งค่าคอร์สในรูปแบบจำนวนครั้งที่ครบ หรือ จำนวนปริมาณการใช้ที่กำหนดไว้ได้

  พร้อมช่วยเตือนเมื่อจำนวนคอร์สครั้งหรือปริมาณครบตามจำนวน เพื่อป้องกันการบันทึกซ้ำ

  feature_course

 • idcard

  บันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชน
  ช่วยในพนักงานสามารถบันทีกข้อมูลของคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน สามารถบันทึก ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด เพศ และรูปภาพอ่านบัตรประชาชนได้


 • ส่งข้อความจากโปรแกรมได้ทันที
  โปรแกรม อิซปาล คลินิก ช่วยในการติดต่อคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบส่งข้อความ sms จากโปรแกรมได้ทันที หรือกำหนดการส่งล่วงหน้าได้ ทำให้การนัดหมาย และแจ้งข่าวสารต่างๆ ของคลินิกทำได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว
  feature_sms

 • voucher

  รองรับระบบ Gift Voucher
  โปรแกรม อิซปาล คลินิก ออกแบบให้รองรับการตั้งระบบ Gift Voucher ให้สามารถบันทึกการซื้อจากลูกค้า และกำหนดสิทธิส่วนลด หรือยอดเงินที่สามารถใช้ได้ และการแสดงยอดคงเหลือได้

 • เชื่อมต่อสาขา
  รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ เพื่อดูรายได้ทั้งหมดของคลินิก พร้อมการกระจายข้อมูลรายการยาและบริการให้คลินิกแต่ละสาขาได้ทันที


 • คุณสมบัติโปรแกรม

  บันทึกค่าตอบแทน

  สามารถกำหนดค่าตอบแทนภายในระบบโปรแกรมตามกลุ่มพนักงานขาย พนักงาน thraphist ผู้นำแนะ และแพทย์ ได้ พร้อมกำหนดการให้ค่าตอบแทนมากว่า 1 คนในแต่ละกลุ่มได้ 

  ตารางนัดหมาย

  ซอฟต์แวร์ อิซปาล คลินิก มาพร้อมกับระบบการนัดหมายเพื่อการบันทึกการนัดหมายของคนไข้แต่ละคนล่วงหน้า และตรวจสอบได้เมื่อถึงวันนัด พร้อมการต่อเชื่อมกับระบบ sms เพื่อส่งข้อความได้ทันที

  การรับชำระเงินได้หลายวิธี

  อิซปาล คลินิก สามารถบันทึกการชำระเงิน ได้ทั้ง เงินสด  บัตรเครดิต คูปอง และเช็ค และยังสามารถเลือกรับชำระบัตรเครดิตได้มากกว่า 1 ใบในคราวเดี่ยวกันได้

 • บันทึกยอดค้างชำระได้

  อิซปาล คลินิก สามารถบันทึกยอดค้างชำระของคนไข้ในแต่ละครั้งได้ โดยจะแสดงเตือนเมื่อคนไข้มารักษาในครั้งต่อไป

  ภาษาสำหรับฉลากยา

  โปรแกรม อิซปาล คลินิก กำหนดให้สามารถเลือกพิมพ์ฉลากยา ตามภาษาที่กำหนดได้หลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่น หรือภาษาอื่นตามที่ตั้งค่าได้

  ทำงานบน Windows 10

  รองรับการทำงานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ส 10 ทั้งในระบบ 32 และ 64 บิต ซึ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

 • เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล คลินิก

 • ลูกค้าของเรา

 • customers_izpal_clinic_1customers_izpal_clinic_2customers_izpal_clinic_3
 • ราคาและค่าใช้จ่าย

  izpal ClinicOne

   

  19,950
  บาทต่อเครื่องติดตั้ง
   

  เหมาะสำหรับคลินิกทั่วไป

  บันทึกและค้นหาข้อมูลคนไข้

  จัดการสต๊อกสินค้าและยาขั้นพื้นฐาน

  เรียกดูรายงานขั้นพื้นฐาน

  เปิดใช้งานระบบได้ 3 ห้อง

   

   

   

  ติดต่อเรา

  izpal ClinicPro

   

  34,950
  บาทต่อเครื่องติดตั้ง
   

  เหมาะสำหรับคลินิกและคลินิกด้านความงาม

  ครอบคลุมการทำงานพื้นฐาน

  กำหนดรูปแบบคอร์สได้หลากหลาย

  ตั้งค่าโปรโมชั่นได้หลายรูปแบบ

  มีระบบสมาชิกสำหรับลูกค้าคลินิก

  เพิ่มรายงานกำหนดเองได้

  กำหนดสิทธิการใช้งานได้หลากหลาย

   

  ติดต่อเรา

  izpal MedicalCentre

   

  สอบถาม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
   

  เหมาะสำหรับศูนย์การแพทย์

  ครอบคลุมการทำงานพื้นฐาน

  กำหนดสิทธิการรักษาของคนไข้

  เพิ่มรายงานกำหนดเองได้

  กำหนดสิทธิการใช้งานได้หลากหลาย

  ต่อเชื่อมกับระบบห้องยาเพื่อการจัดยาได้

   

   

  ติดต่อเรา
 • เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล คลินิก

 • footer_front