เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล คลินิก

ข้อมูลการรักษาครบถ้วน

ช่วยในการบันทึกและแสดงข้อมูลคนไข้ พร้อมที่อยู่เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และบันทึกรายการรักษา รายการยาให้แก่คนไข้ และตัดยอดสต๊อกสินค้าทันที ทำให้ข้อมูลยาเป็นปัจจุบันลดปัญหาการตัดสต๊อกซำ้ซ้อน

คอร์สการรักษาที่แม่นยำ

แสดงข้อมูลคอร์สที่คนไข้รับบริการในรูปแบบตาราง พร้อมแสดงจำนวนครั้งที่คงเหลือ พร้อมกำหนดคอร์สในรูปแบบจำนวนครั้ง หรือ จำนวนปริมาณการใช้ได้

ส่งข้อความนัดจากโปรแกรม

ช่วยในการติดต่อคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบส่งข้อความ sms จากโปรแกรมได้ทันที หรือกำหนดการส่งล่วงหน้าได้ ทำให้การนัดหมาย และแจ้งข่าวสารต่างๆ ของคลินิกทำได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว

ใบรับแพทย์ตามแพทยสภา

สามารถกรอกข้อมูลสำหรับใบรับรองแพทย์ตามข้อกำหนดแพทยสภา และบันทึกเลขที่ และนำภาพจากบัตรประชาชนของคนไข้มาแสดงได้ พร้อมการพิมพ์ได้ทันที

บันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชน

ช่วยให้พนักงานสามารถบันทีกข้อมูลของคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน สามารถบันทึก ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด เพศ และรูปภาพอ่านบัตรประชาชนได้ทันที

ส่งข้อมูลสรุปรายได้ผ่าน Line

เพื่อการติดตามยอดรายได้ประจำวันด้วยความง่ายได้ยิ่งขึ้น โปรแกรม อิซปาล คลินิก จึงช่วยการส่งยอดสรุปรายได้ประจำวันหลังจากปิดระบบส่งผ่านระบบ Line เพื่อแจ้งยอดให้ผู้บริหารทราบได้ทุกวันและสะดวกรวดเร็ว

การทำงานของโปรแกรม

การทำงานของระบบโปรแกรม อิซปาล คลินิก ที่จะช่วยการบริหารจัดการงานของคลินิกทั่วไป คลินิกความงาม คลินิกเฉพาะทาง 

ค่าตอบแทนพนักงาน

สามารถกำหนดค่าตอบแทนภายในระบบโปรแกรมตามกลุ่มพนักงานขาย และกำหนดให้ค่าตอบแทนได้มากกว่า 1 คนพร้อมกัน

ตารางนัดหมาย

บันทึกการนัดหมายของคนไข้แต่ละคนล่วงหน้า และตรวจสอบได้เมื่อถึงวันนัด พร้อมการต่อเชื่อมกับระบบ sms เพื่อส่งข้อความได้ทันที

พิมพ์ฉลากยาหลายภาษา

สามารถเลือกพิมพ์ฉลากยา ตามภาษาที่กำหนดได้หลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่น หรือภาษาอื่นตามที่ตั้งค่าได้

รับชำระเงินได้หลายวิธี

สามารถบันทึกการชำระเงิน ได้ทั้ง เงินสด  บัตรเครดิต คูปอง และโอนเงิน โดยเลือกรับชำระได้ในคราวเดี่ยวกันได้

บันทึกยอดค้างชำระได้

บันทึกยอดค้างชำระของคนไข้ในแต่ละครั้งได้ โดยจะแสดงเตือนเมื่อคนไข้มารักษาในครั้งต่อไป

รายงานตามความต้องการ

สามารถกำหนดรายงานตามความต้องการของคลินิก เพิ่มเติมได้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม้นยำ

กำหนดรายการภาษี

สามารถตั้งค่าระบบให้รายการแต่ละประเภทมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้ เพื่อการออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าที่มี VAT ได้

ใบเสร็จแสดงตามกลุ่ม

แสดงรายการในใบเสร็จ การรักษา ค่ายา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกลุ่มที่กำหนดเองได้

ClinicOne
ต่อจุดติดตั้ง
฿19,500
โปรแกรมซอฟต์แวร์คลินิกขนาดเล็ก
ราคาจุดต่อไป 10,000 บาท ณ สาขาเดียวกัน
บันทึกข้อมูลคนไข้ได้ไม่จำกัด
สินค้า 1 คลัง
ฉลากยา 1 ภาษา
ทรีทเม้นต์แบบครั้ง
ค่าตอบแทนแบบง่าย
รายงานเบื้องต้น
ติดต่อสอบถาม
ClinicPro
ต่อจุดติดตั้ง
฿24,500
โปรแกรมซอฟต์แวร์คลินิกทั่วไป
ราคาจุดต่อไป 15,000 บาท ณ สาขาเดียวกัน
บันทึกข้อมูลคนไข้ได้ไม่จำกัด
สินค้า ไม่จำกัด คลัง
ฉลากยา หลาย ภาษา
ทรีทเม้นต์แบบครั้งและปริมาณ
ค่าตอบแทนตามประเภท
รายงานมาตรฐานและกำหนดเอง
ติดต่อสอบถาม
ClinicPrime
ต่อจุดติดตั้ง
฿34,500
โปรแกรมซอฟต์แวร์คลินิกครบวงจร
ราคาจุดต่อไป 20,000 บาท ณ สาขาเดียวกัน
บันทึกข้อมูลคนไข้ได้ไม่จำกัด
สินค้า ไม่จำกัด คลัง
ฉลากยา หลาย ภาษา
ทรีทเม้นต์แบบครั้ง ปริมาณ และ สารน้ำ
ค่าตอบแทนตามประเภทและกลุ่ม
รายงานมาตรฐานและกำหนดเอง
ติดต่อสอบถาม

หมายเหตุ:

  • ค่าบริการรายปีสำหรับ izpal ClinicOne ปีละ 10,000 บาท ไม่เกิน 5 จุด
  • ค่าบริการรายปีสำหรับ izpal ClinicPro และ ClinicPrime ปีละ 15,000 บาท ไม่เกิน 5 จุด

ลูกค้าของเรา

คลินิกที่ทำงานร่วมกับเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์

Revize Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบบริหารคลินิก อิซปาล คลินิก ไพร์ม (izpal ClinicPrime) ณ รีไวซ์…

1 2 17