• โปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารคลินิก อิซปาล คลินิก izpal Clinic - Clinic Management Systemโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก izpal Clinic - Clinic Management Systemizpal_clinic_header2
 • โปรแกรมซอฟต์แวร์ อิซปาล คลินิก

  ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกครบวงจร เพื่อการดูแลคนไข้ จัดการระบบสต๊อกยา บันทึกค่าตอบแทนพนักงาน และรายงานสำหรับผู้บริหาร

 • การใช้งานโปรแกรม อิซปาล คลินิก

  การทำงานของระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ อิซปาล คลินิก เพื่อการดูแตตั้งแต่การบันทึกข้อมูลคนไข้ การค้นหาคนไข้ การบันทึกอาการเบื้องต้นและการรักษา การบันทึกค่าใช้จ่ายในการรักษาและการบันทึกรับชำระจากคนไข้

 • feature_order

  ช่วยบันทึกข้อมูลการรักษาครบถ้วน
  โปรแกรม อิซปาล คลินิก ช่วยในการบันทึกและแสดงข้อมูลคนไข้ พร้อมที่อยู่เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และบันทึกรายการรักษา รายการยาให้แก่คนไข้ และตัดยอดสต๊อกสินค้าทันที ทำให้ข้อมูลยาเป็นปัจจุบันลดปัญหาการตัดสต๊อกซำ้ซ้อน

 •  

  ตรวจสอบคอร์สอย่างแม่นยำ
  แสดงข้อมูลคอร์สที่คนไข้รับบริการในรูปแบบตาราง พร้อมแสดงจำนวนครั้งที่คงเหลือ

  ระบบยังสามารถตั้งค่าคอร์สในรูปแบบจำนวนครั้งที่ครบ หรือ จำนวนปริมาณการใช้ที่กำหนดไว้ได้

  พร้อมช่วยเตือนเมื่อจำนวนคอร์สครั้งหรือปริมาณครบตามจำนวน เพื่อป้องกันการบันทึกซ้ำ

  feature_course

 • idcard

  บันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชน
  ช่วยในพนักงานสามารถบันทีกข้อมูลของคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน สามารถบันทึก ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด เพศ และรูปภาพอ่านบัตรประชาชนได้


 • ส่งข้อความจากโปรแกรมได้ทันที
  โปรแกรม อิซปาล คลินิก ช่วยในการติดต่อคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบส่งข้อความ sms จากโปรแกรมได้ทันที หรือกำหนดการส่งล่วงหน้าได้ ทำให้การนัดหมาย และแจ้งข่าวสารต่างๆ ของคลินิกทำได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว
  feature_sms

 • voucher

  รองรับระบบ Gift Voucher
  โปรแกรม อิซปาล คลินิก ออกแบบให้รองรับการตั้งระบบ Gift Voucher ให้สามารถบันทึกการซื้อจากลูกค้า และกำหนดสิทธิส่วนลด หรือยอดเงินที่สามารถใช้ได้ และการแสดงยอดคงเหลือได้

 • เชื่อมต่อสาขา
  รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ เพื่อดูรายได้ทั้งหมดของคลินิก พร้อมการกระจายข้อมูลรายการยาและบริการให้คลินิกแต่ละสาขาได้ทันที


 • คุณสมบัติโปรแกรม

  บันทึกค่าตอบแทน

  สามารถกำหนดค่าตอบแทนภายในระบบโปรแกรมตามกลุ่มพนักงานขาย พนักงาน thraphist ผู้นำแนะ และแพทย์ ได้ พร้อมกำหนดการให้ค่าตอบแทนมากว่า 1 คนในแต่ละกลุ่มได้ 

  ตารางนัดหมาย

  ซอฟต์แวร์ อิซปาล คลินิก มาพร้อมกับระบบการนัดหมายเพื่อการบันทึกการนัดหมายของคนไข้แต่ละคนล่วงหน้า และตรวจสอบได้เมื่อถึงวันนัด พร้อมการต่อเชื่อมกับระบบ sms เพื่อส่งข้อความได้ทันที

  การรับชำระเงินได้หลายวิธี

  อิซปาล คลินิก สามารถบันทึกการชำระเงิน ได้ทั้ง เงินสด  บัตรเครดิต คูปอง และเช็ค และยังสามารถเลือกรับชำระบัตรเครดิตได้มากกว่า 1 ใบในคราวเดี่ยวกันได้

 • บันทึกยอดค้างชำระได้

  อิซปาล คลินิก สามารถบันทึกยอดค้างชำระของคนไข้ในแต่ละครั้งได้ โดยจะแสดงเตือนเมื่อคนไข้มารักษาในครั้งต่อไป

  ภาษาสำหรับฉลากยา

  โปรแกรม อิซปาล คลินิก กำหนดให้สามารถเลือกพิมพ์ฉลากยา ตามภาษาที่กำหนดได้หลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่น หรือภาษาอื่นตามที่ตั้งค่าได้

  ทำงานบน Windows 10

  รองรับการทำงานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ส 10 ทั้งในระบบ 32 และ 64 บิต ซึ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

 • เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล คลินิก

 • ลูกค้าของเรา

 • customers_izpal_clinic_1customers_izpal_clinic_2customers_izpal_clinic_3
 • ราคาและค่าใช้จ่าย

  izpal ClinicOne

   

  19,950
  บาทต่อเครื่องติดตั้ง
   

  เหมาะสำหรับคลินิกทั่วไป

  บันทึกและค้นหาข้อมูลคนไข้

  จัดการสต๊อกสินค้าและยา

  พิมพ์ใบเสร็จและฉลากยาสำหรับคนไข้

  รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

   

   

   

  ติดต่อเรา

  izpal ClinicPro

   

  34,950
  บาทต่อเครื่องติดตั้ง
   

  เหมาะสำหรับคลินิกและคลินิกด้านความงาม

  ครอบคลุมการทำงานพื้นฐาน

  กำหนดรูปแบบคอร์สได้หลากหลาย

  ตั้งค่าโปรโมชั่นได้หลายรูปแบบ

  มีระบบสมาชิกสำหรับลูกค้าคลินิก

  เพิ่มรายงานกำหนดเองได้

  กำหนดสิทธิการใช้งานได้หลากหลาย

   

  ติดต่อเรา

  izpal MedicalCentre

   

  สอบถาม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
   

  เหมาะสำหรับศูนย์การแพทย์

  ครอบคลุมการทำงานพื้นฐาน

  กำหนดสิทธิการรักษาของคนไข้

  เพิ่มรายงานกำหนดเองได้

  กำหนดสิทธิการใช้งานได้หลากหลาย

  ต่อเชื่อมกับระบบห้องยาเพื่อการจัดยาได้

   

   

  ติดต่อเรา
 • เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล คลินิก

 • footer_front