ข้อมูลการรักษาครบถ้วน

ข้อมูลการรักษาครบถ้วน

ช่วยในการบันทึกและแสดงข้อมูลคนไข้ พร้อมที่อยู่เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และบันทึกรายการรักษา รายการยาให้แก่คนไข้ และตัดยอดสต๊อกสินค้าทันที ทำให้ข้อมูลยาเป็นปัจจุบันลดปัญหาการตัดสต๊อกซำ้ซ้อน

ข้อมูลการรักษาครบถ้วน

คอร์สการรักษาที่แม่นยำ

แสดงข้อมูลคอร์สที่คนไข้รับบริการในรูปแบบตาราง พร้อมแสดงจำนวนครั้งที่คงเหลือ พร้อมกำหนดคอร์สในรูปแบบจำนวนครั้ง หรือ จำนวนปริมาณการใช้ได้

ส่งข้อความนัดจากโปรแกรม

ส่งข้อความนัดจากโปรแกรม

ช่วยในการติดต่อคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบส่งข้อความ sms จากโปรแกรมได้ทันที หรือกำหนดการส่งล่วงหน้าได้ ทำให้การนัดหมาย และแจ้งข่าวสารต่างๆ ของคลินิกทำได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว

ใบรับแพทย์ตามแพทยสภา

ใบรับแพทย์ตามแพทยสภา

สามารถกรอกข้อมูลสำหรับใบรับรองแพทย์ตามข้อกำหนดแพทยสภา และบันทึกเลขที่ และนำภาพจากบัตรประชาชนของคนไข้มาแสดงได้ พร้อมการพิมพ์ได้ทันที

ใบรับแพทย์ตามแพทยสภา

บันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชน

ช่วยให้พนักงานสามารถบันทีกข้อมูลของคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน สามารถบันทึก ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด เพศ และรูปภาพอ่านบัตรประชาชนได้ทันที

ส่งข้อมูลสรุปรายได้ผ่าน Line

ส่งข้อมูลสรุปรายได้ผ่าน Line

เพื่อการติดตามยอดรายได้ประจำวันด้วยความง่ายได้ยิ่งขึ้น โปรแกรม อิซปาล คลินิก จึงช่วยการส่งยอดสรุปรายได้ประจำวันหลังจากปิดระบบส่งผ่านระบบ Line เพื่อแจ้งยอดให้ผู้บริหารทราบได้ทุกวันและสะดวกรวดเร็ว

การทำงานของโปรแกรม

การทำงานของระบบโปรแกรม อิซปาล คลินิก ที่จะช่วยการบริหารจัดการงานของคลินิกทั่วไป คลินิกความงาม คลินิกเฉพาะทาง 

Youtube Video
ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน

สามารถกำหนดค่าตอบแทนภายในระบบโปรแกรมตามกลุ่มพนักงานขาย และกำหนดให้ค่าตอบแทนได้มากกว่า 1 คนพร้อมกัน

ค่าตอบแทนพนักงาน

ตารางนัดหมาย

บันทึกการนัดหมายของคนไข้แต่ละคนล่วงหน้า และตรวจสอบได้เมื่อถึงวันนัด พร้อมการต่อเชื่อมกับระบบ sms เพื่อส่งข้อความได้ทันที

พิมพ์ฉลากยาหลายภาษา

พิมพ์ฉลากยาหลายภาษา

สามารถเลือกพิมพ์ฉลากยา ตามภาษาที่กำหนดได้หลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่น หรือภาษาอื่นตามที่ตั้งค่าได้

รับชำระเงินได้หลายวิธี

รับชำระเงินได้หลายวิธี

สามารถบันทึกการชำระเงิน ได้ทั้ง เงินสด  บัตรเครดิต คูปอง และโอนเงิน โดยเลือกรับชำระได้ในคราวเดี่ยวกันได้

บันทึกยอดค้างชำระได้

บันทึกยอดค้างชำระได้

บันทึกยอดค้างชำระของคนไข้ในแต่ละครั้งได้ โดยจะแสดงเตือนเมื่อคนไข้มารักษาในครั้งต่อไป

บันทึกยอดค้างชำระได้

รายงานตามความต้องการ

สามารถกำหนดรายงานตามความต้องการของคลินิก เพิ่มเติมได้ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม้นยำ

กำหนดรายการภาษี

กำหนดรายการภาษี

สามารถตั้งค่าระบบให้รายการแต่ละประเภทมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้ เพื่อการออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าที่มี VAT ได้

ใบเสร็จแสดงตามกลุ่ม

ใบเสร็จแสดงตามกลุ่ม

แสดงรายการในใบเสร็จ การรักษา ค่ายา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกลุ่มที่กำหนดเองได้

ลูกค้าของเรา

คลินิกที่ทำงานร่วมกับเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์

การติดตั้งและอบรมการใช้งานให้แก่ สหคลินิกเปาโล

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าเดินทางติดตั้งระบบและอบรมระบบโปรแกรมบริหารคลินิก อิซปาล คลินิกโปร (izpal ClinicPro) รุ่นเฉพาะให้แก่ สหคลินิกเปาโล สาขา…

อบรมการใช้งานที่ โอเอซิส คลินิก พัทยา

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้ง และอบรมการใช้งานระบบบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิกไพร์ม (izpal ClinicPrime) ให้แก่ โอเอซิส…

1 2 18