izpal_clinic_cover

โปรแกรมซอฟต์แวร์ อิซปาล คลินิก

ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกครบวงจร เพื่อการดูแลคนไข้ จัดการระบบสต๊อกยา บันทึกค่าตอบแทนพนักงาน และรายงานสำหรับผู้บริหาร

feature_order

ช่วยบันทึกข้อมูลการรักษาครบถ้วน
โปรแกรม อิซปาล คลินิก ช่วยในการบันทึกและแสดงข้อมูลคนไข้ พร้อมที่อยู่เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และบันทึกรายการรักษา รายการยาให้แก่คนไข้ และตัดยอดสต๊อกสินค้าทันที ทำให้ข้อมูลยาเป็นปัจจุบันลดปัญหาการตัดสต๊อกซำ้ซ้อน

 

ตรวจสอบคอร์สอย่างแม่นยำ
แสดงข้อมูลคอร์สที่คนไข้รับบริการในรูปแบบตาราง พร้อมแสดงจำนวนครั้งที่คงเหลือ

ระบบยังสามารถตั้งค่าคอร์สในรูปแบบจำนวนครั้งที่ครบ หรือ จำนวนปริมาณการใช้ที่กำหนดไว้ได้

พร้อมช่วยเตือนเมื่อจำนวนคอร์สครั้งหรือปริมาณครบตามจำนวน เพื่อป้องกันการบันทึกซ้ำ

feature_course

idcard-scan

บันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชน
ช่วยในพนักงานสามารถบันทีกข้อมูลของคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน สามารถบันทึก ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด เพศ และรูปภาพอ่านบัตรประชาชนได้


ส่งข้อความจากโปรแกรมได้ทันที
โปรแกรม อิซปาล คลินิก ช่วยในการติดต่อคนไข้ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบส่งข้อความ sms จากโปรแกรมได้ทันที หรือกำหนดการส่งล่วงหน้าได้ ทำให้การนัดหมาย และแจ้งข่าวสารต่างๆ ของคลินิกทำได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว
feature_sms

line_noti

ส่งข้อมูลสรุปรายได้ผ่าน Line
เพื่อการติดตามยอดรายได้ประจำวันด้วยความง่ายได้ยิ่งขึ้น โปรแกรม อิซปาล คลินิก จึงช่วยการส่งยอดสรุปรายได้ประจำวันหลังจากปิดระบบส่งผ่านระบบ Line เพื่อแจ้งยอดให้ผู้บริหารทราบได้ทุกวันและสะดวกรวดเร็ว

รองรับระบบ Gift Voucher
โปรแกรม อิซปาล คลินิก ออกแบบให้รองรับการตั้งระบบ Gift Voucher ให้สามารถบันทึกการซื้อจากลูกค้า และกำหนดสิทธิส่วนลด หรือยอดเงินที่สามารถใช้ได้ และการแสดงยอดคงเหลือได้

voucher

ใบรับรองแพทย์ Medical Certificate

ใบรับแพทย์ตามแพทยสภา
สามารถกรอกข้อมูลสำหรับใบรับรองแพทย์ตามข้อกำหนดแพทยสภา และบันทึกเลขที่ และนำภาพจากบัตรประชาชนของคนไข้มาแสดงได้ พร้อมการพิมพ์ได้ทันที

และสามารถบันทึกใบรับรองแพทย์ในรูปแบบทั่วไป ตามที่คลินิกต้องการได้

เชื่อมต่อสาขา
รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ เพื่อดูรายได้ทั้งหมดของคลินิก พร้อมการกระจายข้อมูลรายการยาและบริการให้คลินิกแต่ละสาขาได้ทันที


คุณสมบัติโปรแกรม

บันทึกค่าตอบแทน

สามารถกำหนดค่าตอบแทนภายในระบบโปรแกรมตามกลุ่มพนักงานขาย พนักงานปฎิบัติ ผู้นำแนะ และแพทย์ ได้ และกำหนดให้ค่าตอบแทนได้มากกว่า 1 คน

ตารางนัดหมาย

ซอฟต์แวร์ อิซปาล คลินิก มาพร้อมกับระบบการนัดหมายเพื่อการบันทึกการนัดหมายของคนไข้แต่ละคนล่วงหน้า และตรวจสอบได้เมื่อถึงวันนัด พร้อมการต่อเชื่อมกับระบบ sms เพื่อส่งข้อความได้ทันที

การรับชำระเงินได้หลายวิธี

อิซปาล คลินิก สามารถบันทึกการชำระเงิน ได้ทั้ง เงินสด  บัตรเครดิต คูปอง และเช็ค และยังสามารถเลือกรับชำระบัตรเครดิตได้มากกว่า 1 ใบในคราวเดี่ยวกันได้

บันทึกยอดค้างชำระได้

อิซปาล คลินิก สามารถบันทึกยอดค้างชำระของคนไข้ในแต่ละครั้งได้ โดยจะแสดงเตือนเมื่อคนไข้มารักษาในครั้งต่อไป

ภาษาสำหรับฉลากยา

โปรแกรม อิซปาล คลินิก กำหนดให้สามารถเลือกพิมพ์ฉลากยา ตามภาษาที่กำหนดได้หลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่น หรือภาษาอื่นตามที่ตั้งค่าได้

ทำงานบน Windows 10

รองรับการทำงานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ส 10 ทั้งในระบบ 32 และ 64 บิต ซึ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล คลินิก

ลูกค้าของเรา

customers_izpal_clinic_1customers_izpal_clinic_2customers_izpal_clinic_3

ราคาและค่าใช้จ่าย

ClinicOne

 

24,950
บาทต่อเครื่องที่ติดตั้ง

 

เหมาะสำหรับคลินิกทั่วไป

บันทึกและค้นหาข้อมูลคนไข้

จัดการสต๊อกสินค้าและยา

พิมพ์ใบเสร็จและฉลากยาสำหรับคนไข้

รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

 

สั่งซื้อโปรแกรม

 

ClinicPro

 

34,950
บาทต่อเครื่องที่ติดตั้ง
 

เหมาะสำหรับคลินิกด้านความงาม

ครอบคลุมการทำงานพื้นฐาน

กำหนดรูปแบบคอร์สได้หลากหลาย

แสดงข้อมูลคอร์สและการสั่งโดยเฉพาะ

ตั้งค่าโปรโมชั่นได้หลายรูปแบบ

 

สอบถามเพิ่มเติม

 

MedicalCentre 

ระบบบริหารงานสำหรับศูนย์การแพทย์ หรือ ระบบงานที่ต้องการปรับปรุงระบบตามความต้องการ

FertileCentre

ระบบบริหารงานสำหรับศูนย์การแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก ที่ต้องการปรับปรุงระบบตามความต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเรื่องโปรแกรมได้ทันที

footer_front