• ระบบบริหารงานขายยา อิซปาล เฮลท์สโตร์ Pharmacy and Health Product Management System
 • touchscreen

  รองรับ Touch Mode

  เพื่อให้ง่ายแก่ผู้ใช้งาน โปรแกรมได้ออกแบบมาเพื่อรองรับ ระบบหน้าจอสัมผัสในการสั่งงานและรายการต่างผ่านหน้าจอด้วยการสัมผัส ทำให้ใช้งานง่ายและรวดเร็วในการใช้งาน


 • บันทึกภาพลูกค้าได้
  ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ใช้บันทึกภาพของลูกค้า เพื่อนำไปประกอบกับข้อมูลในเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น คำนำหน้าชื่อของลูกค้าเป็นต้น

 • ค้นหารายการยาได้รวดเร็ว
  ออกแบบมาเพื่อการค้นหาสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาสินค้า สามารถค้นหาได้จากการพิมพ์ชื่อสินค้า, รหัสของตัวสินค้า, ยังสามารถค้นหาได้จากเลขรหัสบาร์โค้ดอีกด้วย ทำให้อำนวยความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ใช้

 • เตือนกรณียาที่มีผลต่อกัน

  เมื่อมีการสั่งรายการยาที่มีผลกระทบต่อกัน โปรแกรมจะขึ้นข้อความเตือนในการสั่งรายการยานั้นๆ]

  พิมพ์ฉลากยาเปล่าได้

  โปรแกรมมีระบบการพิมพ์ฉลากยาเปล่าได้ จึงช่วยลดเวลาในการพิมพ์ฉลากยา และปิดให้แก่ลูกค้าแต่ละคนได้

  แก้ไขวิธีการใช้ยา

  เมื่อมีการสั่งรายการ และต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลการใช้งาน การรับประทาน สามารถแก้ไขได้ทันที และพร้อมพิมพ์ออกในฉลากยา

  แสดงหมายเหตุรายการยา

  เพื่อ ช่วยในการสั่งจ่ายยาให้มีประสิทธิภาพ สามารถบันทึกหมายเหตุในการตั้งค่ารายการยาแต่ละตัวได้ และจะแสดงหมายเหตุเมือมีการสั่งรายการนั้นๆได้

 • กำหนดราคาแต่ละระดับราคา

  สามารถกำหนดระดับราคาในสินค้าและยาแต่ละตัวได้ไม่จำกัด โดยแต่ละระดับ สามารถกำหนดแยกตามหน่วยที่ขาย เพื่อช่วยในการขายกรณีขายปลึกและขายส่งในสินค้าตัวเดียวกัน

  หมายเหตุรายการยาแต่ละตัว

  เพื่อช่วยในการสั่งจ่ายยาให้มีประสิทธิภาพ สามารถบันทึกหมายเหตุในการตั้งค่ารายการยาแต่ละตัวได้ และจะแสดงหมายเหตุเมือมีการสั่งรายการนั้นๆได้

  บันทึกรายรับเมือปิดรอบ

  ช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูลยอดเงินในแต่ละวัน ผู้ใช้สามารถนับเงินและบันทึกยอดเงินแต่ละธนบัตรหรือเหรียญเพื่อยืนยันยอดได้

  ทำงานบนระบบ Windows 10

  รองรับการทำงานบนระบบปฎิบัติการ Windows 10

 • อิซปาล เฮลท์สโตร์ โปรแกรม ซอฟแวร์ ร้านขายยาและความงาม

 • footer_drug