izpal_vet_cover

โปรแกรมซอฟต์แวร์ อิซปาล เวท

ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการงานสำหรับโรงพยาบาล และคลินิกรักษาสัตว์ เพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลสัตว์ป่วย เจ้าของ รายการรักษา รายการยา บริหารสต๊อกสินค้า และการดูรายงานสำหรับผู้บริหาร

บันทึกการรักษาครบถ้วน

แพทย์สามารถดูประวัติและข้อมูลเบื้องต้น พร้อมบันทึกหมายเหตุการรักษาทั้งในส่วนของอาการเบื้องต้น คำวินิจฉัย พร้อมสั่งรายการที่ต้องการได้ทันที ทำให้งานทำงานง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

feature_doctor

feature_sms

ส่งข้อความจากโปรแกรมได้ทันที

ส่งข้อความเพื่อการแจ้งเดือนนัดหมายหรือส่งข้อความที่กำหนด ด้วยระบบ sms ให้กับลูกค้าได้โดยตรงจากโปรแกรม โดยสามารถส่งแบบทันทีหรือส่งแบบล่วงหน้าได้

นอกจากการส่งเพื่อการนัดหมายแล้ว ระบบยังสามารถช่วยส่งข้อมูลโรงพยาบาลและข่าวสารได้อีกด้วย

กำหนดรับชำระตามวันที่ได้

พนักงานสามารถเลือกรับชำระเงินจากลูกค้าตามวันที่ที่ลูกค้าต้องการชำระได้ ช่วยอำนวยความสะดวกแต่ลูกค้าและเจ้าหน้าที่เพื่อการเก็บเงินแต่ละวันที่สัตว์ป่วยมารับการรักษาได้

feature_order

การขายลูกค้าเงินสด

โปรแกรม อิซปาล เวท โปร (izpal VetPro) เพิ่มความสามารถบันทึกรายการขายสำหรับลูกค้าเงินสด หรือ ลูกค้าของคลินิกและโรงพยาบาล ที่ซึ่งสินค้าประเภท Petshop หรืออาหารสัตว์โดยไม่ต้องพบแพทย์ และบันทึกรายการส่วนลด รายการแถม หรือรายการซึงหนึ่งแถมหนึ่ง พร้อมพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้ทันที 

บันทึกสัตว์ป่วยพักรักษา

โปรแกรม อิซปาล เวท โปร (izpal VetPro) สามารถบันทึกข้อมูลการรักษาสำหรับสัตว์ป่วยที่พักรักษาภายในโรงพยาบาลได้ พร้อมบันทึกการส่งเวรระหว่างแพทย์ การบันทึกแผนการรักษา การบันทีกการรักษาตามระยะเวลา (Progress Note) พร้อมพิมพ์ข้อมูลการพักรักษาได้ทันที 

 

feature_appoint

จัดการนัดหมายได้ง่ายขึ้น

โปรแกรมช่วยในการบันทึกข้อมูลการนัดหมายของสัตว์ป่วยในรูปแบบ ตารางแพทย์แต่ละท่าน แบบรายเดือน หรือ รายละเอียด เพื่อให้ง่ายในการติดตามสอบถาม

จัดการระบบสต๊อกยา

โปรแกรม อิซปาล เวท ออกแบบให้รองรับการจัดการระบบสต๊อกยา ตั้งแต่การสั่งซื้อ การรับยาเข้าระบบ การกำหนดคลังยา การเบิกใช้ภายใน ส่งคืนผู้จำหน่าย และรวมถึงแสดงยอดคงเหลือในระบบได้ทันที

stock

 

คุณสมบัติโปรแกรม

ข้อมูลสัตว์ป่วย

บันทึกข้อมูลสัตว์ ชนิด พันธุ์ อายุ การแพ้ยา รูปถ่าย และข้อมูลเจ้าของ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อิเมล์ ได้ไม่จำกัด พร้อมระบบการค้นหา จากชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

ตั้งระดับราคา

กำหนดระดับราคาค่ารักษาหรือค่ายาแบบขั้นบันได เพื่อช่วยในการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายประเภทยาฉีด หรือ วัคซืน ได้สะดวกและรวดเร็ว

ต่อเชื่อม Lab และ Xray

โปรแกรม อิซปาล เวท สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ Lab และ Xray เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถดูผลได้ทันที และสามารถบันทึกประวัติสำหรับสัตว์ป่วยได้

รายการกลุ่มในใบเสร็จ

สามารถกำหนดแสดงรายละเอียดการรักษา รายการยา และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยแสดงประเภทของค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่ายา ค่ารักษา ค่าวัคซืน เป็นต้น

ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์

สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ฉลากยาก ลิ้นชักเก็บเงิน และ จอแสดงราคา ได้ทันที 

ทำงานบน Windows 10

รองรับการทำงานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ส 10 ทั้งในระบบ 32 และ 64 บิต ซึ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล เวท

ลูกค้าของเรา

customers_izpal_vet_1customers_izpal_vet_2customers_izpal_vet_3customers_izpal_vet_4

 

พาร์ตเนอร์ของเรา

partner_izpal_vet_1

เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล เวท

ราคาและค่าใช้จ่าย

izpal VetOne

 

24,950
บาทต่อเครื่องที่ติดตั้ง
 

คุณสมบัติการสำหรับคลินิก

บันทึกและค้นหาสัตว์ป่วยและเจ้าของ

จัดการสต๊อกและยาพื้นฐาน

รายงานดำเนินงานเบื้องต้น

 

สั้งซื้อโปรแกรม

izpal VetPro

 

34,950
บาทต่อเครื่องที่ติดตั้ง
 

คุณสมบัติสำหรับโรงพยาบาลขนาดกลาง

เพิ่มห้องการทำงานได้ไม่จำกัด

บริหารจัดการสต๊อกและยาครบถ้วน

รายงานครบถ้วนและกำหนดเอง

 

สอบถาม

izpal VetPrime

ระบบโปรแกรม บริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ที่ปรับตามความต้องการของโรงพยาบาล

footer_front