• izpal_vet_cover
 • โปรแกรมซอฟต์แวร์ อิซปาล เวท

  ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการงานสำหรับโรงพยาบาล และคลินิกรักษาสัตว์ เพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลสัตว์ป่วย เจ้าของ รายการรักษา รายการยา บริหารสต๊อกสินค้า และการดูรายงานสำหรับผู้บริหาร

 • บันทึกการรักษาครบถ้วน

  แพทย์สามารถดูประวัติและข้อมูลเบื้องต้น พร้อมบันทึกหมายเหตุการรักษาทั้งในส่วนของอาการเบื้องต้น คำวินิจฉัย พร้อมสั่งรายการที่ต้องการได้ทันที ทำให้งานทำงานง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  feature_doctor

 • feature_sms

  ส่งข้อความจากโปรแกรมได้ทันที

  ส่งข้อความเพื่อการแจ้งเดือนนัดหมายหรือส่งข้อความที่กำหนด ด้วยระบบ sms ให้กับลูกค้าได้โดยตรงจากโปรแกรม โดยสามารถส่งแบบทันทีหรือส่งแบบล่วงหน้าได้

  นอกจากการส่งเพื่อการนัดหมายแล้ว ระบบยังสามารถช่วยส่งข้อมูลโรงพยาบาลและข่าวสารได้อีกด้วย

 • กำหนดรับชำระตามวันที่ได้

  พนักงานสามารถเลือกรับชำระเงินจากลูกค้าตามวันที่ที่ลูกค้าต้องการชำระได้ ช่วยอำนวยความสะดวกแต่ลูกค้าและเจ้าหน้าที่เพื่อการเก็บเงินแต่ละวันที่สัตว์ป่วยมารับการรักษาได้

  feature_order

 • feature_appoint

  จัดการนัดหมายได้ง่ายขึ้น

  โปรแกรมช่วยในการบันทึกข้อมูลการนัดหมายของสัตว์ป่วยในรูปแบบ ตารางแพทย์แต่ละท่าน แบบรายเดือน หรือ รายละเอียด เพื่อให้ง่ายในการติดตามสอบถาม

 • จัดการระบบสต๊อกยา

  โปรแกรม อิซปาล เวท ออกแบบให้รองรับการจัดการระบบสต๊อกยา ตั้งแต่การสั่งซื้อ การรับยาเข้าระบบ การกำหนดคลังยา การเบิกใช้ภายใน ส่งคืนผู้จำหน่าย และรวมถึงแสดงยอดคงเหลือในระบบได้ทันที

  stock

   

 • คุณสมบัติโปรแกรม

  ข้อมูลสัตว์ป่วย

  บันทึกข้อมูลสัตว์ ชนิด พันธุ์ อายุ การแพ้ยา รูปถ่าย และข้อมูลเจ้าของ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อิเมล์ ได้ไม่จำกัด พร้อมระบบการค้นหา จากชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

  ตั้งระดับราคา

  กำหนดระดับราคาค่ารักษาหรือค่ายาแบบขั้นบันได เพื่อช่วยในการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายประเภทยาฉีด หรือ วัคซืน ได้สะดวกและรวดเร็ว

  ต่อเชื่อม Lab และ Xray

  โปรแกรม อิซปาล เวท สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ Lab และ Xray เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถดูผลได้ทันที และสามารถบันทึกประวัติสำหรับสัตว์ป่วยได้

 • รายการกลุ่มในใบเสร็จ

  สามารถกำหนดแสดงรายละเอียดการรักษา รายการยา และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยแสดงประเภทของค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่ายา ค่ารักษา ค่าวัคซืน เป็นต้น

  ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์

  สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ฉลากยาก ลิ้นชักเก็บเงิน และ จอแสดงราคา ได้ทันที 

  ทำงานบน Windows 10

  รองรับการทำงานบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ส 10 ทั้งในระบบ 32 และ 64 บิต ซึ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

 • เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล เวท

 • ลูกค้าของเรา

 • customers_izpal_vet_1customers_izpal_vet_2customers_izpal_vet_3
 •  

  พาร์ตเนอร์ของเรา

 • partner_izpal_vet_1
 • เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล เวท

 • ราคาและค่าใช้จ่าย

  izpal VetOne

   

  24,950
  บาทต่อจุดติดตั้ง
   

  คุณสมบัติการสำหรับคลินิก

  บันทึกและค้นหาสัตว์ป่วยและเจ้าของ

  จัดการสต๊อกและยาพื้นฐาน

  รายงานดำเนินงานเบื้องต้น

   

  สั้งซื้อโปรแกรม

  izpal VetPro

   

  34,950
  บาทต่อจุดติดตั้ง
   

  คุณสมบัติสำหรับโรงพยาบาลขนาดกลาง

  เพิ่มห้องการทำงานได้ไม่จำกัด

  บริหารจัดการสต๊อกและยาครบถ้วน

  รายงานครบถ้วนและกำหนดเอง

   

  สอบถาม

  izpal VetPrime

   

  สอบถาม
  ข้อมูลเพิ่มเติม

   
  คุณสมบัติสำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่

  เพิ่มห้องการทำงานได้ไม่จำกัด

  บริหารจัดการสต๊อกและยาครบถ้วน

  รายงานครบถ้วนและกำหนดเอง

   

  สอบถาม
 • footer_front