Slide

เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล เวท

ประวัติข้อมูลสัตว์ป่วย

ประวัติข้อมูลสัตว์ป่วย

แพทย์สามารถดูประวัติและข้อมูลเบื้องต้น พร้อมบันทึกหมายเหตุการรักษาทั้งในส่วนของอาการเบื้องต้น คำวินิจฉัย พร้อมสั่งรายการที่ต้องการได้ทันที ทำให้งานทำงานง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประวัติข้อมูลสัตว์ป่วย

แจ้งนัดหมายผ่าน sms

ส่งข้อความเพื่อการแจ้งเดือนนัดหมายหรือส่งข้อความที่กำหนด ด้วยระบบ sms ให้กับลูกค้าได้โดยตรงจากโปรแกรม โดยสามารถส่งแบบทันทีหรือส่งแบบล่วงหน้าได้

กำหนดชำระเงินตามวัน

กำหนดชำระเงินตามวัน

สามารถเลือกรับชำระเงินจากลูกค้าตามวันที่ที่ลูกค้าต้องการชำระได้ ช่วยอำนวยความสะดวกแต่ลูกค้าและเจ้าหน้าที่เพื่อการเก็บเงินแต่ละวันที่สัตว์ป่วยมารับการรักษาได้

เลือกสั่งรายการขาย POS

เลือกสั่งรายการขาย POS

อิซปาล เวท โปร (izpal VetPro) เพิ่มความสามารถบันทึกรายการขายสำหรับลูกค้าเงินสด หรือ ลูกค้าของคลินิกและโรงพยาบาล ที่ซึ่งสินค้าประเภท Petshop หรืออาหารสัตว์โดยไม่ต้องพบแพทย์ และบันทึกรายการส่วนลด รายการแถม หรือรายการซึงหนึ่งแถมหนึ่ง พร้อมพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้ทันที 

เลือกสั่งรายการขาย POS

บันทึกแผนการรักษา

อิซปาล เวท โปร (izpal VetPro) สามารถบันทึกข้อมูลการรักษาสำหรับสัตว์ป่วยที่พักรักษาภายในโรงพยาบาลได้ พร้อมบันทึกการส่งเวรระหว่างแพทย์ การบันทึกแผนการรักษา การบันทีกการรักษาตามระยะเวลา (Progress Note) พร้อมพิมพ์ข้อมูลการพักรักษาได้ทันที 

บันทึกการนัดหมายสัตว์ป่วย

บันทึกการนัดหมายสัตว์ป่วย

โปรแกรมช่วยในการบันทึกข้อมูลการนัดหมายของสัตว์ป่วยในรูปแบบ ตารางแพทย์แต่ละท่าน แบบรายเดือน หรือ รายละเอียด เพื่อให้ง่ายในการติดตามสอบถาม

ระบบการทำงาน

การทำงานของระบบโปรแกรม อิซปาล เวท ที่จะช่วยการบริหารจัดการงานของโรงพยาบาลสัตว์ 

Youtube Video
ข้อมูลสัตว์และเจ้าของ

ข้อมูลสัตว์และเจ้าของ

บันทึกข้อมูลสัตว์ ชนิด พันธุ์ อายุ การแพ้ยา รูปถ่าย และข้อมูลเจ้าของ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อิเมล์ ได้ไม่จำกัด

ข้อมูลสัตว์และเจ้าของ

ข้อมูลเจ้าของ

บันทึกข้อมูลลูกค้าจากบัตรประชาชน ทำให้ได้ข้อมูลรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน

เชื่อมระบบแล็บ

เชื่อมระบบแล็บ

บันทึกผลแล็บจากระบบแล็บทำให้ สะดวกและรวดเร็วในการรักษา*

เชื่อมระบบเอ็กเรย์

เชื่อมระบบเอ็กเรย์

แสดงและบันทึกภาพเอ็กซ์เรย์ของสัตว์ป่วยในประวัติเพื่อการรักษาของแพทย์*

ควบคุมระบบสต๊อก

ควบคุมระบบสต๊อก

จัดการระบบสต๊อกสินค้าและยา พร้อมแสดงเตือนสินค้าและยาใกล้หมด

ควบคุมระบบสต๊อก

สินค้าทั่วไปและเพ็ทซ๊อป

ขายสินค้า petshop ด้วยระบบ POS พร้อมการชำระด้วย PromptPay QR Code

การพักรักษา

การพักรักษา

บันทึกข้อมูลการพักรักษา แผนการรักษา สั่งรายการตามแผน และรายงาน

ใบเสร็จแสดงตามกลุ่ม

ใบเสร็จแสดงตามกลุ่ม

แสดงรายการในใบเสร็จ การรักษา ค่ายา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกลุ่มที่กำหนดเองได้

VetOne
ต่อจุดติดตั้ง
฿24,500
สำหรับคลินิกรักษาสัตว์
ราคาจุดต่อไป 10,000 บาท ณ สาขาเดียวกัน
บันทึกข้อมูลสัตว์และเจ้าของไม่จำกัด
คลังในระบบ 1 คลัง
กำหนดรายการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
บันทึกแผนการรักษากรณีสัตว์ป่วยใน
บันทึกและจองกรงสำหรับสัตว์ป่วย
กำหนดชำระเงินตามวันที่พักรักษา
ต่อเชื่อมโปรแกรม จ่ายยาห้องยา
ต่อเชื่อมโปรแกรม แล็บและเอ็กเรย์
รายงานตามมาตรฐานโปรแกรม
แก้ไขโปรแกรมตามความต้องการ
ติดต่อสอบถาม
VetPrime
ตามโครงการ
เสนอราคา
สำหรับโรงพยาบาลรักษาสัตว์ขนาดใหญ่
ราคาตามโครงการ
บันทึกข้อมูลสัตว์และเจ้าของไม่จำกัด
คลังในระบบ หลาย คลัง
กำหนดรายการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
บันทึกแผนการรักษากรณีสัตว์ป่วยใน
บันทึกและจองกรงสำหรับสัตว์ป่วย
กำหนดชำระเงินตามวันที่พักรักษา
ต่อเชื่อมโปรแกรม จ่ายยาห้องยา
ต่อเชื่อมโปรแกรม แล็บและเอ็กเรย์
รายงานตามมาตรฐานโปรแกรม
แก้ไขโปรแกรมตามความต้องการ
ติดต่อสอบถาม

หมายเหตุ:

  • ค่าบริการรายปีสำหรับ Izpal VetOne ปีละ 10,000 บาท กรณีติดตั้งโปรแกรมไม่เกิน 3 จุด
  • ค่าบริการรายปีสำหรับ Izpal VetPro ปีละ 15,000 บาท กรณีติดตั้งโปรแกรมไม่เกิน 3 จุด
  • หากมีการติดตั้งโปรแกรมมากกว่า 3 จุด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางบริษัท

ลูกค้าของเรา

อุปกรณ์ทางการแพทย์

พาร์เนอร์ของเรา

เอกสารรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม อิซปาล เวท

ความสำเร็จในการต่อเชื่อมเครื่อง Abaxis VetScan

ทีมงาน อิซปาล เดินทางไปยังจังหวัด เพชรบุรี เพื่อการติดตั้งและการใช้งานการต่อเชื่อมระบบโปรแกรม อิซปาล เวท กับ เครื่องแล็บ VetScan…

แสดงหน้าจอสำหรับลูกค้า

โปรแกรม อิซปาล เวท ได้เพิ่มความสามารถในการแสดงรายการค่าใช้จ่าย และรายการให้กับลูกค้าของโรงพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น นอกจากกนี้ในขนาดที่ลูกค้ากำลังรับเงิน สามารถแสดงภาพสไลด์หรือวิดีโอ เพือ่การประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางการติดต่อได้ด้วยค่ะ…