คลินิกคุณหมอ อรวรรณ Dr Orawan Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าติดตั้งและอัพเดทระบบโปรแกรมบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก izpal Clinic ให้แก่ คลินิกคุณหมอ อรวรรณ ที่สาขาภูเก็ต Dr Orawan Clinic Phuket คลินิกที่ให้การรักษาแบบองค์รวม พร้อมบรรยากาศดีๆ สำหรับการดูแลคนไข้ พร้อมที่พักภายในคลินิก

ทีมงานต้องขอขอบคุณคุณหมอ และเจ้าหน้าที่คลินิกที่ไว้วางใจระบบของ อิซปาล เป็นเวลากว่า 9 ปี

#DrOrawanClinic #Owana #คลินิกคุณหมออรวรรณ #ระบบบริหารงานคลินิก #izpalClinic #อิซปาลคลินิก

Izpal Team