งานสัมมนา International Small Animal Neurology

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าร่วมงาน International Small Animal Neurology Seminar เพื่อนำเสนอระบบการทำงานของโปรแกรมซอฟแวร์สำหรับการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ อิซปาล เวท (Izpal Vet) ระหว่างวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2562

Izpal Team