ดิ อิมเมจ เมดิคอล เอสเทติก เซ็นเตอร์ The Image Medical Aesthetics Centre

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก izpal Clinic ให้แก่ ดิ อิมเมจ เมดิคอล เอสเทติก เซ็นเตอร์ The Image Medical Aesthetics Centre

พร้อมเครื่องอ่านบัตรประชาชน เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่คนไข้มากยิ่งขึ้น

ลูกค้าที่มาใช้บริการกับทาง ดิ อิมเมจ เมดิคอล เอสเทติก เซ็นเตอร์ The Image Medical Aesthetics Centre นอกจากมั่นใจในด้านความงามแล้วข้อมูลยังมีความถูกต้องเพิ่มเติมนะคะ

ติดตามข้อมูลข่าวสารคลินิกได้ที่ https://www.facebook.com/theimagethailand/

#theImage #ระบบบริหารงานคลินิก #izpalClinic #อิซปาลคลินิก

Izpal Team