ด๊อกเตอร์ มาย คลินิก Dr. Mind Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก izpal Clinic ให้แก่ ด๊อกเตอร์ มาย คลินิก Dr Mind Clinic คลินิกด้านการการดูแลผิวพรรณ และรูปร่าง ณ INT ถนนพระราม 3

พร้อมระบบเครื่องอ่านลายนิ้วมือในการยืนยันการเข้าใช้งานของพนักงาน และคนไข้

#DrMindClinic #ระบบบริหารงานคลินิก #izpalClinic #อิซปาลคลินิก #เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Izpal Team