ติดตั้งและอบรม ที่ Hermaz Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้ง และอบรมการใช้งานระบบบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก แก่ Hermaz Clinic สาขาแรก ณ ซีคอนบางแค
ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและทีมงานของคลินิก ในการติดต่อและอบรม ระบบโปรแกรม อิซปาล คลินิก ในครั้งนี้ ด้วยนะคะ
Izpal Team