บีแอนด์บี คลินิก B&B Clinic

ทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณ บี แอนด์ บี คลินิกในการใช้งานโปรแกรม อิซปาล คลินิกโปร izpal ClinicPro ระบบบริหารและจัดการด้านคลินิก ด้านความงาม พร้อมการติดตั้งอุปกรณ์ลิ้นชักเก็บเงิน

เพื่อการดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ลูกหรือคนไข้สามารถพบบริการด้านความงาม รูปร่าง และผิวพรรณ ที่ บีแอนด์บีคลินิก

1/5 โครงการเสนาทาวน์นวมินทร์ ซ.นวมินทร์163 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

#บีแอนด์บีคลินิก #B&B Clinic #ระบบบริหารคลินิก #ClinicPro #izpal #อิซปาล

Izpal Team