รสิตา เมดิคอล คลินิก Rasita Medical Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก izpal Clinic ให้แก่ รสิตา เมดิคอล คลินิกเวชกรรม Rasita Medical Clinic สาขา เซ็นทรัล ระยอง ชั้น 2

พร้อมเครื่องอ่านบัตรประชาชน เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ และ ระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อความปลอดภัย

ด้วยระบบการแสดงผลให้แก่ลูกค้า ระบบโปรแกรม อิซปาล คลินิก ได้เพิ่มระบบแสดงหน้าจอแก่ลูกค้าเพื่อการยืนยันอีกครั้ง

ลูกค้าที่มาใช้บริการกับทาง รสิตา เมดิคอล คลินิกเวชกรรม Rasita Medical Clinic นอกจากมั่นใจในด้านความงามแล้วข้อมูลยังมีความถูกต้องเพิ่มเติม

#รสิตาคลินิก #rasitaclinic #ระบบบริหารงานคลินิก #izpalClinic #อิซปาลคลินิก

Izpal Team