อบรมการใช้งาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แพรกษาใหม่

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม อิซปาล เวทโปร (izpal VetPro) ระบบบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ ให้แก่คุณหมอ และทีมงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

พร้อมกันนี้ โปรแกรมได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ในการบันทึกภาพและรูปเอกสารสำหรับการรักษา พร้อมการปรับการบันทึกแพทย์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และรองรับการขยายงานเพิ่มขึ้น

ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและทีมงานของโรงพยาบาลทุกท่านในการติดตั้งอบรมในครั้งนี้ค่ะ

Izpal Team