อิมเมท คลินิกเวชกรรม Immate Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้ดำเนินการติดตั้งและอบรมการใช้งาน โปรแกรม อิซปาล คลินิก (izpal ClinicPro) เพื่อการบริหารจัดการงานคลินิก พร้อมเครื่องอ่านบัตรประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และโปรแกรม อิซปาล ด๊อกส์ (izpal Docs) ให้แก่ Immate Clinic ถนนติวานนท์

Izpal Team