เซ็นคลินิกเวชกรรม Zen Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าให้คำแนะนำและการใช้งานระบบแก่ Zen Clinic ณ เมืองพัทยา เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมผู้บริหารในการดูการทำงานขอระบบ

ทั้งนี้ Zen Clinic ให้บริการด้านดูแลสุขภาพและการดูแลผิวพรรณ ให้แก่ลูกค้าต่างชาติและคนไทย

#ZenClinic #ระบบงานคลินิก #ClinicPro #izpal

Izpal Team