เอื้อมพรรักษาสัตว์

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าดูแลและติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชน ให้แก่ เอื้อมพรรักษาสัตว์ จังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

ลูกค้าที่พาสัตว์เลี้ยงมารักษาพกบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ ??

#เอื้อมพรรักษาสัตว์ #อิซปาลเวท #อิซปาล #izpalVet #izpal #ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ #เครื่องอ่านบัตรประชาชน

Izpal Team