โรงพยาบาลสัตว์ไชยณรงค์ Chai-Narong Hospital

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าติดตั้งและอบรมระบบโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ อิซปาล เวท โปร (izpal VetPro) ณ โรงพยาบาลสัตว์ไชยณรงค์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยการระบบโปรแกรมที่สามารถทำงานร่วมกับระบบเอ็กเรย์ DR จาก DKSH ทำให้คุณหมอสามารถบันทึกและเรียกดูภาพเอ็กซเรย์ ดิจิตอล ผ่านทางโปรแกรมอิซปาล เวทโปร (izpal VetPro) ย้อนหลังได้

พร้อมกับการบันทึกข้อมูลลูกค้าด้วยบัตรประชาชน จึงช่วยให้บันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น

พร้อมการเชื่อมต่อระบบเครื่องบันทึกผลแล็บ Idexx จึงทำให้สามารถบันทึกผลของสัตว์ป่วยแต่ละตัวลงในประวัติได้ทันที และยังแสดงชื่อในเครื่องเป็นภาษาไทยได้ด้วยทำให้ง่ายแก้เจ้าหน้าที่

ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการติดตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะ

❤️???❤️

โรงพยาบาลสัตว์ไชยณรงค์ #ChaiNarong #โปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ #อิซปาลเวท #izpal #izpalvet #VetPro #XMaru #DKSH #เครื่องอ่านบัตรประชาชน

❤️??????✌???

Izpal Team