โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยมหานคร

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าไปดำเนินการปรับระบบโปรแกรม อิซปาล เวท ให้แก่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อการบริการสำหรับเจ้าของสัตว์เลื้ยงในย่านหนองจอก และ บริเวณใกล้เคียงค่ะ

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร #อิซปาลเวทโปร #อิซปาล #ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ #izpalvetpro #izpal

Izpal Team