โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์ เมืองเอก

ทีมงาน อิซปาล ขอร่วมแสดงความยินดี แก่ โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์ เมืองเอก ในงาน พิธีพระราชทาน อาหารสัตว์และวัสดุเครื่องใช้สัตว์ป่วยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ พระราชทานอาหารสัตว์และวัสดุเครื่องใช้สัตว์ป่วย ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นประโยชน์ ในการให้บริการรักษาสัตว์ป่วย ณ โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา โดยมอบหมาย พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์และวัสดุเครื่องใช้สัตว์ป่วย

Izpal Team