Mabel Beauty Center and Spa

ทีมงาน อิซปาล ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการติดตั้งระบบบริหารงานคลินิก เพื่อการดูแลคนไข้และลูกค้า สำหรับ Mabel Beauty Center and Spa ณ เมืองเวียนจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทางทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณหมอและทีมงานของคลินิก ตลอดในการให้ทางทีมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานคลินิกในครั้งนี้ นะคะ

❤️???❤️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

☎️ 025517671

? www.izpal.com/izpalclinic

? https://line.me/R/ti/p/%40izpal

#MebalBeautyCenter #เวียงจันทร์ #สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว #Clinic #โปรแกรมบริหารงานคลินิก #ClinicSystem #อิซปาลคลินิก #izpal #izpalClinic #ClinicPro #ClinicPrime #เครื่องอ่านบัตรประชาชน MABEL Beauty Center And SPA

❤️??????✌???

Mabel Beauty Centre and SPA opens in Vientiane

Izpal Team