วันสัตวแพทย์ไทย

เนื่องในวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสัตวแพทย์ไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงความสำคัญในสาขาวิชาชีพ สัตวแพทย์ของไทยที่ให้บริการและดูแลสัตว์ในประเทศไทย

โดย พล.ต. ม.จ.ทองฑีฆายุ ทองใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นพระบิดาของวิชาสัตวแพทย์สมัยใหม่ เป็นผู้ใช้คำว่า สัตวแพทย์ ในไทยเป็นท่านแรก

ทีมงาน อิซปาล ขอให้สัตวแพทย์ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในสานงานสัตวแพทย์ และสายงานอื่น ตลอดไป

❤️??????✌???

#สัตวแพทย์ไทย #อิซปาล #4สิงหาคม #vet #veterinarian

Izpal Team