เดอะ วายท์ คลินิก The Wyne Clinic

ทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณทาง The Wyne Clinic สาขาซีคอนสแควร์ ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ ในการติดตั้งระบบโปรแกรม อิซปาล คลินิก (izpal ClinicPro) เพื่อการดูแลคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว และการเก็บข้อมูลคนไข้ เพื่อการครบถ้วน

สอบถามข้่อมูลคลินิก : https://www.facebook.com/thewyneclinicbkk/

 

 

Izpal Team