อัญชลีคลินิก Unyamanee Clinic

ทีมงาน อิซปาล ได้เข้าติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารงานคลินิก อิซปาล คลินิก izpal Clinic ให้แก่ อัญมณี คลินิก คลินิกด้านการปรับรูปหน้า และรูปร่าง สาขา พระราม 2

พร้อมเครื่องอ่านบัตรประชาชน เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

#อัญมณีคลินิก #พระราม2 #ระบบบริหารงานคลินิก #izpalClinic #อิซปาลคลินิก

Izpal Team