สามารถชำระผ่านโอนเงินผ่านทางบัญชธนาคาร ดังนี้

  • ชื่อบัญชีธนาคาร บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จํากัด
    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญขี 029 – 4 – 33897 – 2
  • ชื่อบัญชีธนาคาร บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จํากัด
    ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญขี 019 – 8 – 66517 – 7