izpal VetOne จุดติดตั้งแรก

24,500.00 ฿

โปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารงานภายในคลินิกรักษาสัตว์ เหมาะสำหรับคลินิกที่ต้องการบันทึกข้อมูลสัตว์ป่วย เจ้าของ รายการรักษาของแพทย์ การบันทึกการจ่ายยา วัคซีน และค่ารักษา พร้อมการตัดสต๊อกทันทีที่ขาย และรายงานสำหรับรายได้และรายรับประจำวัน

Description

โปรแกรมซอฟต์ เพื่อการจัดการงานภายในคลินิกรักษาสัตว์ รุ่น VetOne

 • ระบบโปรแกรมสำหรับโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็ก
 • รองรับการทำงานสำหรับ 3 ห้องทำงาน เช่น ห้องบัตร ห้องตรวจ และ ห้องยาการเงิน
 • สามารถค้นหาข้อมูลเจ้าของและสัตว์เลี้ยงจาก ชื่อสัตว์ เลขที่บ้าน ชื่อ นามสกุล เจ้าของ หรือจากบัตรประชาชน
 • สามารถเพิ่มข้อมูล สัตว์เลียง และเจ้าของจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน
 • สามารถเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงสำหรับเจ้าของเดิมได้อย่างง่าย
 • สามารถบันทึกอาการโรค และ หัตถการได้
 • บันทึกผลแล็บ และ เอ็กซ์เรย์ ได้
 • บันทึกการสั่งรายการยาพร้อมตัดสต๊อกทันที
 • บันทึกการรับสินค้าจากผู้จำหน่าย
 • บันทึกการรับชำระจากลูกค้าด้วย เงินสด บัตรเครดิต ในคราวเดี่ยว
 • สั่งพิมพ์ใบเสร็จ ฉลากยา จากโปรแกรมได้ทันที
 • รายงานรายได้และรายรับประจำวัน เดือน หรือ ปี
 • รายงานสต๊อกคงเหลือปัจจุบัน
 • กำหนดการตั้งสำรองข้อมูลทุกครั้งที่ปิดรอบระบบ