โปรแกรม อิซปาล เวท ต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านผลแล็บ Idexx

โปรแกรม อิซปาล เวท สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านผลแล็บ Idexx ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้โรงพยาบาลสัตว์ที่อุปกรณ์อ่านผลแล็บสามารถส่งแล็บจากโปรแกรม อิซปาล เวท ไปยังเครื่อง Idexx ในแผนกแล็บ เครื่องอ่านค่าผลแล็บได้เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่แล็บก็สามารถยืนยันและส่งผลแล็บมายัง โปรแกรม อิซปาล เวท พร้อม ผลแล็บในรูปแบบ PDF ทำให้แพทย์สามารถอ่านผลได้อย่างรวดเร็วและเก็บข้อมูลในระบบได้อีกด้วย

izpalvetxidexx

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.idexx.com

 

Izpal Team