ทีมงาน อิซปาล ขอขอบคุณที่ท่านชำระ และเราได้รับข้อมูลของท่านแล้ว และได้ส่ง อีเมล์ เพื่อการยืนยันการส่งข้อมูลการชำระเงิน ตามที่ท่านได้แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงาน จะดำเนินการส่งเอกสารให้ภายใน 2-3 วันทำการ 

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

โทรศัพท์ 02 551 7671

Line: @izpal 

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน อิซปาล